גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

תכנית אסטרטגית

סיכום תהליך גיבוש קווי מתאר תוכניות אסטרטגיות מועצה אזורית מטה יהודה

 

אז איך זה התחיל ?


"העתיד נקבע ע"י מה שאנחנו עושים היום ועכשיו, לא מה שיקרה מחר." רוברט קיוסאקי

"רק אלו שמוכנים להסתכן ולראות רחוק – יוכלו לגלות עד כמה רחוק ניתן להגיע" ט.ס. אליוט

הנהלת מועצה אזורית מטה יהודה, החליטה לצאת מ"הכאן ועכשיו", להסתכל רחוק, ולהיות זו שבונה ומעצבת את עתיד מטה יהודה באמצעות בנייה של אסטרטגיה ארגונית ארוכת טווח בראייה מערכתית ועתידנית אשר תציב את מרחב מטה יהודה כמרחב מוביל ברמה האזורית והלאומית.
את מהלך התכנון האסטרטגי הובילה הועדה לתכנון אסטרטגי בנחישות לאורך שנתיים, גם בתוך תקופת משבר וטלטלה, מתוך אמונה שעיסוק ישיר בבנייה ובעיצוב העתיד יוביל לצמיחה, שגשוג ומימוש הפוטנציאל הפיזי והאנושי הקיים במטה יהודה, זאת לטובת התושבים, הקהילות, הישובים והמרחב.  
בשנת 2014 החל תהליך רציף ושיטתי, מלווה בייעוץ ארגוני-אסטרטגי, לגיבוש תוכנית אסטרטגית 2035 למטה יהודה. התהליך כוון ליזום מהלכים חדשים וחדשניים בתחומי החיים המרכזיים במועצה תוך שמירה והדגשת הייחודיות של הסביבה הפיזית והאנושית המאפיינת את האזור.

התחומים שנבחרו לתכנון האסטרטגי:

 1. חינוך
 2. חברה ונוער
 3. קהילה
 4. איכות סביבה ופיתוח בר קיימא
 5. פיתוח כלכלי ותיירותי
 6. תכנון פיתוח מרחב מועצה ויישובי המועצה
 7. ניהול מועצה חכמה

 

מה זה תכנון אסטרטגי ?


מה היה לנו בתהליך ?

 • הוקמה ועדה לתכנון אסטרטגי בראשות ראש המועצה הכוללת אנשי ציבור בעלי חזון  מיישובי במועצה (קישור לרשימת החברים בוועדה). הועדה מיפתה את הצרכים והפוטנציאל במטה יהודה והגדירה מתווה עבודה לתהליך התכנון האסטרטגי.
 • הוקמו צוותי תכנון אסטרטגי בשבעה תחומים מרכזיים, כל צוות תכנון אסטרטגי כלל מרכז ועדה (מנהל אגף), אנשי ציבור ונציגים מיחידות המועצה. (קישור לרשימת החברים בוועדות השונות).
 • נערך מפגש למנהלי האגפים המרכזים את הועדות האסטרטגיות בו תואמו הציפיות מהתהליך, הוגדר מתווה עבודה לצוותים, חולקה חוברת הדרכה לצוותים והוגדרו המשימות למנהלי האגפים.
 • צוותי התכנון האסטרטגי נפגשו  3-5 פעמים, כל צוות כשעתיים כל מפגש, במהלך המפגשים צוותי התכנון האסטרטגי מיפו נתונים בתחום התוכן שעסקו, דנו בחלומות ותיעדפו חלופות אסטרטגיות עד לבניית נייר עמדה המציע חזון ודרך פרקטית ויישומית למימושו.
 • בסוף 2015 גובשו ניירות העמדה של צוותי התכנון והוצגו בפני הועדה האסטרטגית העליונה.
 • כנס מנהיגות יישובי המועצה אזורית מטה יהודה הוקדש להצגה ודיון בקווי המתאר של התוכניות אסטרטגיות 2035. במהלך הכנס הוצגו התוכניות, התקיים פאנל מנהלים על התוכניות והתקיים דיון ער ומעניין עם הנהגות הישובים.

 

מסך שיתוף ציבור

ומה עכשיו ?


דעתכם הכרחית וחיונית בהמשך גיבוש התוכנית !

נרצה לקבל את התייחסותכם ואת ההערות וההארות  שלכם ביחס לקווי המתאר של התוכניות האסטרטגית. להלן תקציר של קבוצות העבודה ושאלון קצר המבקש את ההתיחסות שלכם בעקבות ה:

להורדת מצגת בנושא מפגש ועדה אסטרטגית עליונה לחץ כאן
להורדת מצגת בנושא חינוך לחץ כאן
להורדת מצגת בנושא פיתוח כלכלי לחץ כאן
להורדת מצגת בנושא תכנית אסטרטגית לחץ כאן
להורדת מצגת בנושא תכנון ופיתוח לחץ כאן
להורדת מצגת בנושא תרבות וחברה

 

 • שאלות לגבי התוכניות נא להפנות למייל מוקד
 • בין העונים על השאלון תוגרל ארוחת בוקר זוגית ב.....

 

שאלון קצר:

 • עד כמה התוכניות נותנות מענה לצרכים העתידיים של מטה יהודה? סולם 7
 • עד כמה לדעתך הרעיונות חדשניים? סולם 7
 • בהנחה שא"א לבצע את כל התוכניות בעת אחת, מהן 3 התוכניות שלדעתך בסדר עדיפות הגבוה ביותר? Rank 7
 • נשמח לקבל את התייחסותך לתוכניות

להורדת קובץ תוכנית האסטרטגית לחץ כאן

 

למילוי קובץ השאלון לחצו כאן 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי