גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

עיקרי תכנית העבודה - פנים ארגוני

 
  • הובלת תחום הכשרות העובדים והתאמה לצרכי הארגון.
  • פיתוח כלים לבקרה על אמנת השירות לתושב.
  • קבלת נתונים ממאגרי המידע הקיימים במועצה, עריכה וניתוח המידע והפיכתו לניירות עמדה כבסיס לקבלת החלטות. מעקב ובקרה אחר עבודת ועדות המועצה השונות.
  • כתיבת פורמט לתכניות עבודה אגפיות מבוססות מדדים ותקציב.
  • יצירת כלי עבודה לבקרה ומעקב אחר תכניות עבודה.
  • הכשרות מנהלים: מפגשי מנהלים כל רבעון ומפגש מסכם.
  • ליווי כתיבת אמנת הפנים.
  • הקמת בית מועצה חדש שיאפשר מתן שירותים מתקדמים לתושב.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי