גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

עיקרי תכנית העבודה

 • הובלת תחום הכשרות העובדים והתאמה לצרכי הארגון.
 • פיתוח כלים לבקרה על אמנת השירות לתושב.
 • קבלת נתונים ממאגרי המידע הקיימים במועצה, עריכה וניתוח המידע והפיכתו לניירות עמדה כבסיס לקבלת החלטות. מעקב ובקרה אחר עבודת ועדות המועצה השונות.
 • כתיבת פורמט לתכניות עבודה אגפיות מבוססות מדדים ותקציב.
 • יצירת כלי עבודה לבקרה ומעקב אחר תכניות עבודה.
 • הכשרות מנהלים: מפגשי מנהלים כל רבעון ומפגש מסכם.
 • ליווי כתיבת אמנת הפנים.
 • הקמת בית מועצה חדש שיאפשר מתן שירותים מתקדמים לתושב.
 • הקמה והובלת וועדה לתכנון אסטרטגי – עתיד המועצה.
 • יצירת תשתית לכתיבת תכנית אב אסטרטגית למועצה.
 • קידום שיתוף הציבור בתהליכי חשיבה קודמים לקבלת החלטות.
 • קידום איגום משאבים אזורי ומועצתי בין היישובים .
 • השתתפות בתכניות לאומיות לחוסן קהילתי כגון "מועצה ללא אלימות".
 • בקרה שוטפת על פעולות ותקציבי היישובים.
 • עידוד ניהול תקין בישובים על ידי מתן פרס כספי.
 • קיום הכשרות לוועדים ולמנהיגות היישובים.
 • הדרכת יישובים בכתיבת תכניות עבודה תלויות תקציב.
 • קידום פיתוח ושיווק אזורי תעשייה.
 • בחינת הקמת מכללה אקדמית עתידית שתתמקד בנושאים ייחודיים למטה יהודה: חקלאות, תיירות, מע' אנרגיה מתחדשות.
 • קידום שינוי יעוד ל– 60-  דונם לישוב על פי צרכים.
 • קידום וליווי פיתוח מיזמים כלכליים כגון הקמת תחנות כח, ומוקדי משיכה ברמה לאומית.


 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי