גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

תחומי אחריות

 
 • תכנון אסטרטגי- בראשות מנהל האגף פיני תורן
  קידום יישום חזון ראש המועצה, הובלת תהליכי התכנון במועצה, ביצוע מעקב ובקרה על עבודת ועדות המועצה השונות, ריכוז עבודת מטה על פי נושאים שיוכתבו על ידי ראש המועצה, קידום יזמות חברתית וקהילתית.
 • מחלקת ישובים
  מתן מענה לצרכי היישובים שבתחומי המועצה, הנחיית ועדי הישובים הדרכתם וביצוע מעקב ובקרה על פעולותיהם.
 • פרויקטים לאומיים "מועצה ללא אלימות"
  קידום אקלים מועצתי מבוסס ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם.
 • מחלקת תחבורה
  טיפוח מערך ההיסעים ומתן מענה לצרכי הישובים בחינוך הפורמלי ובחינוך הבלתי פורמלי.
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי