מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

שאלון בקשה לרישום לכיתות א' לבתי הספר היסודיים הממלכתיים "הדסים" ו "צורים" בשנה"ל תשע"ח

מיועד לאזור המיפוי: צור הדסה, מבוא ביתר, נס הרים, בר גיורא ומטע
את השאלון יש למלא רק לאחר ביצוע ההרשמה
הפנייה אל בית הספר תעשה אך ורק לאחר קבלת אישור שיבוץ מהרשות.

הורים יקרים,
שאלון זה נבנה מתוך רצון וכוונה לתת מענה לבקשותיכם,
יחד עם זאת, ישנם שיקולים פדגוגיים, חברתיים ומערכתיים לביצוע תהליך השיבוץ לבתי הספר.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

 
  
מין
 


 האם ישנם אחים/ות הלומדים/ות בתשע"ז בבי"ס הדסים/ צורים? אם כן, ציין שם וכיתה
 
 


האם בנכם/ביתכם הינם בן/בת בכור/ה במשפחה?


נא בחרו את בית הספר המועדף עליכם


נא ציינו שמות ארבעה חברים אשר ילדכם/ילדתכם מבקש/ת ללמוד אתם.
.  .
.  .


אנו מתחייבים בזאת לשבץ חבר/ה אחד/ת לפחות יחד עם ילדכם/ילדתכם או את ביה"ס המבוקש.
(בבחירה של פחות מארבעה חברים לא נוכל להבטיח מענה לבקשה)

דרג העדפה ראשונה:
   


אם הילד/ה עבר/ה וועדת זכאות וזכאים לקבל שעות שילוב נא ציינו בהערותכם.
את השאלון יש למלא עד תאריך 15/03/17.
אי עמידה בלו"ז הרישום ומילוי השאלון עלולה לפגוע בשיבוץ.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי