גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

לשכת מנכ"ל

לשכת המנכ"ל הינה הציר המרכזי לתכנון ויישום תוכנית אסטרטגית למימוש חזון ראש המועצה, ותרגומה לתוכנית רב-שנתית. מזכיר המועצה אחראי לעבודת מטה בתחומים חוצי ארגון, ומשמש גוף מנהל ומנחה לוועדים המקומיים.

תחומי אחריות המזכירות:

 • תכנון אסטרטגי רב-שנתי למימוש חזון ומדיניות ראש המועצה.
 • ניהול פעילותה השוטפת של המועצה ועבודת מטה בתחומים חוצי ארגון.
 • הקמת וניהול מאגר מידע מועצתי, אתר האינטרנט, והביטאון הרבעוני.
 • אחריות על תחום הארנונה, משאבי אנוש, ותחום הבריאות.
 • הקמה ואחריות על מוקד 108.
 • הקמה וניהול מערכת תקשורת עם ועדים ותושבים.
 • הפעלת קרן יהודה לגיוס משאבים חוץ מועצתיים.

אנו מתחייבים !

 • להכין תוכנית אסטרטגית מועצתית, תוכניות רב-שנתיות, ותוכניותעבודה שנתיות.
 • להקים מוקד מוניציפלי לתושב שיאויש 24 שעות ביממה.
 • להקים מאגר מידע מועצתי, לתכנון אסטרטגי ולשימוש הוועדים והמועצה.
 • לפקח על ניהול תקין של ועדים, להקים ועדות ביקורת ביישובים, בליווי הדרכה.
 • להקים אתר אינטרנט אינטראקטיבי, המכיל מידע עשיר ומעודכן.
 • להעניק סל שירותים ליישוב בשתי פעימות: לאחר הגשת דו”ח מבוקר, ולאחר הגשת תוכנית שנתית.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון נייד מייל
לשכת מנכ"ל (פקס: 02-9958601)
פיני תורן מנכ"ל המועצה 02-9958982 052-7250982 pinit@m-yehuda.org.il
גלית רז עוזרת אישית ראש המועצה 02-9958606 052-7250606 galitr@m-yehuda.org.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי