גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

שיפור פני הכפר

מנהל:יוסי משה, סגן ראש המועצה
מזכירה:    מרגלית ג'מו
כתובת:     מרכז אזורי הר טוב, ד.נ. שמשון99700
טלפון:02-9900972, 02-9900858
פקס:02-9900958
דוא"ל:margalitj@m-yehuda.org.il

באגף לאיכות הסביבה פועלות 6 מחלקות:
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי