גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

תכניות עבודה 2011

שם האגף שם התכנית קובץ PDF להורדה מצגת PPS להורדה
אגף חברה ונוער תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
מזכירות תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד  
הועדה המקומית תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד  
אגף מנהלה רכש ובטחון תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד  
אגף רווחה תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד  
אגף שיפור פני הכפר תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד  
אגף החינוך תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד  
אגף פיתוח, תיירות וחקלאות תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד  
אגף הכספים תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי