מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

סל שרותים אזורי

מזכירות המועצה
 

מפעל הנצחה - בכניסה לבית המועצה מוצבצ עמדת הנצחה "גלעד לזכרם" ממוחשבת לחללי צה"ל ולמורשת עדות ישראל. העמדה פתוחה לקהל.
 

אינטרנט - למועצה אתר אינטרנט בו ניתן לקבל מידע עדכני בכל הנושאים הקשורים למועצה. מפורט מידע על ישובי המועצה, שרותים לקהילה, אתרים במועצה, מידע הקשור לתפעול המועצה על כל מחלקותיה, אתר הנצחה - "גלעד לזכרם" של הנופלים בני ישובי המועצה ומבזק אירועים בתחום שיפוט המועצה.
 

מוזיאון הר טוב - המושבה בהר טוב נוסדה לפני 11 שנים ופונתה בשנת 1947 קיים מוזיאון שהתארגן בעזרה של בני מתיישבי המושבה הר טוב, פתוח לציבור עפ"י תיאום מראש וכלל הדרכה תמורת תשלום סמלי - מופעל באמצעות בי"ס שדה שער הגיא בטל: 02-5342899

משלחות לחו"ל - סיוע למשלחות נוער מאורגנות, ולמשלחות תלמידים לפולין כ- 300 $ לתלמיד הרישום מתבצע בבתי ספר ו/או מח' החינוך.

 

אירועים וחגים - אירועים קטנים שונים במהלך השנה שעליהם מתפרסמות הודעות בעלון מטה יהודה.
 

פעילות ואירועים של עדות ישראל - השתתפות בפעולות ואירועים של עדות ישראל.

שירותי בריאות - שח"ל מגן דוד אדום ירושלים - שירות חולי לב אמבולנסים לטיפול נמרץ מופעלים ע"י מד"א ירושלים גם לישובי ההר הגבוה במטה יהודה, המועצה משתתפת במימון שירות זה ביחד עם עירית ירושלים ומבשרת ציון, קשר עם משרד הבריאות וקופ"ח לשיפור השירות הרפואי. מערך הסעות בעדולם מהישובים למרפאה האזורית.

 

אט"ן בית שמש - אמבולנס טיפול נמרץ, הוקמה יחידה כזו בשנת 2000 ביוזמה משותפת של מטה יהודה ובית שמש לישובי השפלה במטה יהודה ובית שמש.

תנועה ותח"צ - הסדרת תנועה בישובים, יעוץ תנועה ותחבורה ע"י ועדת התנועה, קשר עם אגד וחברות תח"צ ומשרד התחבורה לשיפור התחבורה ציבורית.

 

פרויקטים כלכליים - סיוע כספי לקידום פרויקטים כלכליים: שיקום נחלים, דרך היין, מינהלת אזור התעשיה הר טוב, עמותת התיירות יואב-יהודה. עידוד יזמות של ישובים ושל תושבים.

היערכות לשעת חירום - לסיוע לאוכלוסיה בנושאים: בריאות ופס"ח.

 

דוברות ויח"צ - המועצה מוציאה לאור עתון חודשי ופרסומים שונים באמצעות העתונות הארצית והמקומונים.
 

ארנונה

הנחות ממיסים: בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה ניתנות הנחות לזכאים בשיעור המירבי. באמצעות מחלקת הגביה, במקרים מיוחדים של הרעה כלכלית וצרכים רפואיים חריגים - יש לפנות לועדת ההנחות.

 

איכות הסביבה
 

איסוף אשפה - מבוצע ע"י המועצה באמצעות קבלנים או עובדים.
 

האיסוף מתבצע פעמיים בשבוע, ובחודשים תשרי (ספטמבר), ניסן (אפריל) שלש פעמים בשבוע.

איסוף גרוטאות ופסולת גדולה מתוך מכולות גדולות מתבצע אחת לחודש או לפי הצורך.

האשפה מובלת למטמנה לפי הוראות המשרד לאיכות הסביבה.

ריסוק גזם - למועצה מכונה לריסוק גזם, הזמנת השירות והתשלום באמצעות אגף איכות הסביבה בטל: 02-9958972.

רופא וטרינרי - בהתאם לחוק הכלבת המועצה מחוייבת בהעסקת רופא וטרינר שאחראי לביצוע הפעולות הבאות:

  • חיסון כלבים - נעשה עפ"י לו"ז זמנים שמתפרסם. החיסון כולל השבב מתבצע תמורת תשלום בהתאם לחוק.
  • חיסול והרחקת כלבים משוטטים - אנחנו נמצאים באזור פרוץ לישובי יהודה ושומרון, מופעלת יחידה להרחקה וחיסול כלבים משוטטים.
  • מכלאה לכלבים - באזור התעשיה הר טוב נמצאת מכלאת הכלבים, כלבים משוטטים או מותרים, נלקחים למכלאה, בעלי הכלב שמבקשים לשחרר את כלבם ישלמו קנס ואגרת טיפול והאכלה.
  • ביקורת על תברואת המזון והבשר בתחום מטה יהודה.

הדברת מזיקים - מחוץ לישובים, במוסדות חינוך ובאזורי הנחלים, מבוצעות פעולות הדברה נגד יתושים וזבובים.
 

שמירה ובטחון - סיור שדות מבוצע ע" המועצה למניעה ואיתור גניבות חקלאיות, ע"י שני סיירים ממונעים, חיזוק הבטחון בישובי קו התפר, אחזקת מפקדות ומתקני הג"א אזוריים ומקומיים (אי"ל) העסקת שומרים בישובי קו התפר.
 

כיבוי אש - השתתפות המועצה בתקציב הכבאות המשותף לנו ולבית שמש ולרשויות קטנות אחרות מכבי אש בית שמש והמועצה מתקיימות בדיקות וביקורת אש במוסדות החינוך.

הערכות לשע"ח - הכנת המועצה לשע"ח, הדרכה ותרגולים ע"י ועדת מל"ח משק לשעת חירום מקומית

 

תכנון ובנין עיר

  • הכנת תוכניות מתאר אזוריות ומעקב אחר תוכניות מתאר מחוזיות וארציות.
  • יזום והכנת תוכניות פיתוח עתידיות בישובים.
  • פיקוח על הבניה ושמירת איכות החיים הגבוה של האזור כולו.


פיתוח ותשתיות
 

ביוב - ביצוע מובילים ראשיים, מוביל נחל כסלון, מוביל עדולם, מוביל הצפוני אזור גיזו, וביצוע קוי ביוב מקומיים וחיבור למובילים הראשיים לפי תוכנית של פרויקט הביוב הארצי מש. התשתיות הלאומיות.
 

טיפול ואחזקה של מערכות הביוב – בכל ישוב שהותקנה בו מערכת ביוב – המועצה מתחזקת את קוי הביוב – מתוך אגרת הביוב המשולמת.
 

טיפול ואחזקת מתקני הטיהור (מט"ש) - מתקן נחל שורק בשיתוף עם בית שמש. מתקן נתיב הל"ה, מתקן צור הדסה, מתקן מטע, מתקן צובה (פרטי).
 

תחבורה - תנועה וכבישים - אחזקת ושיפורים בכבישי הגישה והכבישים הפנימיים ע"י הועדים ואגף הפיתוח - טיפול ראשוני - בתקציב הרגיל. וטיפול יסודי כגון ריבוד וחידוש, מתוך תקציבי פיתוח (תבר"ים).
 

תחנות הסעה - לתלמידים, ולקוי התחבורה הציבורית.
 

מבני ציבור - שיפוץ ובינוי מבנה ציבור בהתאם לתוכנית עבודה ומשאבים יחודיים.

תמרורים ופסי האטה - הפעלת ועדת תנועה מקומית לקידום והסדרת התנועה בישובים.

תחבורה ציבורית - מעקב וחיזוק התחבורה הציבורית עפ"י צרכי התושבים באמצעות ועדת התנועה במזכירות המועצה.

 

חינוך לבטיחות לתלמידים - בבתי הספר בליווי וביעוץ של קצין בטיחות בתעבורה של המועצה.

חקלאות - סיוע והדרכה לחקלאיים ולתושבים בענפי החקלאות ויוזמת בפיתוח פרנסות חלופיות,

ניקוז – המועצה משתתפת בתקציב רשויות הניקוז שמבצעות במשך כל השנה, עבודות מניעה ואחזקת היובלים והנחלים. כמו כן אגף הפיתוח מבצעים פעולות ניקוז דחופות בישובים.


 

חינוך
 

מעונות יום - מעונות יום אזוריים, המופעלים ע"י ארגוני נשים, בהשתתפות המועצה ובנוסף סיוע באחזקה ובשיפוץ שוטף של המעונות, גיוס משאבים לפיתוח הרחבה של מעונות קיימים.

גני ילדים - המועצה מפעילה את כל גני ילדים, ומשלמת שכר עוזרות לגננות, ושכר גננות לגילאי טרום חובה.

 

אחזקת המבנים - חשמל, מים ובדק בית שנתי. אחזקה שוטפת לישובים שאינם מבצעים בעצמם עפ"י סל השירותים המקומי.
 

סל תרבות לגני ילדים - מופעל סל תרבות לפעולות אומנות והצגות לילדי גני הילדים.

בתי ספר יסודיים - במועצה פועלים בתי ספר יסודיים אזוריים ובי"ס מרחבים למצויינים (על אזורי) ובי"ס ארצי בנוה שלום, וכן תלמידים נוספים לומדים מחוץ לאזור.

 

פיתוח ואחזקת המבנים - מועצה.
 

הסעות - מועצה.
 

תגבור וחיזוק עזרי הוראה ופרויקטים פדגוגים.
 

סל תרבות - הפעלת חוגי אומנות מופעים והצגות במסגרת סל תרבות בית ספרי.
 

קרן קרב - תגבור פעולות חינוך משלים וחוגים במסגרת קרן קרב. בהשתתפות המועצה, השתתפות ההורים והשתתפות קרן קרב - משרד החינוך.
 

השתתפות לבתי ספר - בתי הספר פועלים - במערכת סגורה - בהשתתפות המועצה לכל תלמיד, המערכת הסגורה מתוקצבת מתוך השתתפות המועצה וההורים, בקרת החשבונות והמערכת הכספית של בתי הספר תיעשה ע"י גזברות המועצה.

אחזקה ומינהל - המועצה מעסיקה שרתים (אבות בית) ועובדי ניקיון (עובדים או קבלנים) ומתחזקת את מוסדות החינוך במסגרת בדק בית שנתי.

 

שירות פסיכולוגי - המחלקה שלנו רכשה לעצמה שם של כבוד בכל הארץ, הפסיכולוגים מלווים את התלמידים והמורים מגן הילדים, ועד סימם את הלימודים בבתי ספר בתחום מטה יהודה.

המחלקה מפעילה שירות מיוחד - ליעוץ להורים. במחלקה 15 פסיכולוגים מומחים.

מלגות – המועצה תפעל בשנים הקרובות להרחבת תחום זה על מנת לעודד השכלה גבוהה, לשם כך הוקמה יחידה שתפקידה לאגם משאבים, לאתר מקורות למלגות ממוסדות חוץ ובנוסף המועצה תעמיד משאבים מתקציבה השוטף.


 

תרבות נוער וספורט

להקות אתניות - ליד המועצה פועלות 5 להקות אתניות: תימנית, כורדית, קוצ'ינית, מרוקאית, וערבית הלהקות מנוהלת ומודרכת ע"י כוריאוגרפים מומחים.


הלהקות מבצעות חזרות רבות ומקיימות הופעות רבות באזור, בארץ ובחו"ל, ניתן להצטרף באמצעות מח' התרבות.
 

מוסיקה ומחול וחוגי אומנות - ליד בית הספר האזורי המשותף הר טוב, מפעילה המועצה מוסד לתרבות מוסיקה ואומנות יד חריף ע"ש מוסא. חריף ז"ל, במוסד לומדים 500 תלמידים מן האזור, מבית שמש ומישובים סמוכים למועצה, ההכשרה - ברמה בין הגבוהות בארץ - הרישום ביד חריף וכן תלמידי ביה"ס פועלים בשעות הבוקר. לילדים מוכשרים וחסרי אמצעים ניתן סיוע מיוחד.
 

פעילות אזורית - של מפעלי תרבות ומפעלי תרבות תורנית – המועצה מקיימת פעילות וחוגי תרבות אזוריים שמתפרסמים בעיתון המועצה ובחוזרים מיוחדים לישובים.

נוער - פעילות הנוער הישובים מתבצעת ע"י עובד נוער והמח' מוסיפה פעולות אזוריות, להדרכה והכשרת מדצ'ים. ליד המחלקה פועלים מדריכים מטעם הנוער העובד והלומד, בני עקיבא, מחנות עולים מתנדבי שנת שירות, גרעין עודד ורכזים תנועתיים.

 

ספריה - במרכז אבן העזר פועלת ספריה אזורית לעיון ולהשאלה, פעילות הספריה האזורית מבוצעות באמצעות סניפיה, בכל בתי הספר ובתוך הישובים.


ספורט - המחלקה מרכזת ומדריכה חוגי ספורט מקומיים בישובים ופעילות ספורט עממית אזורית וסיוע לחמש קבוצות שמשחקות בליגה, מפעילה בי"ס לכדורגל ומסייעת באספקת ציוד ספורט. ומתחזקת 4 אולמות ספורט אזוריים. תשומת לב מיוחדת לספורט הטקואנדו שזכה להישגים מרשימים ביותר.

 

שירותי הרווחה
 

הסיוע לחלש ולנזקק מתבצע ע"י עובדים סוציאליים, עובדי השירות למפגר, השירות הפסיכולוגי, עובדי קהילה, המוסד למניעת אלימות במשפחה ומרכז גישור.

פתרונות לכל נזקק ובכל מחיר שנדרש. הפעלת מרכזי יום לזקן: אזורי - במרכז האזורי הר טוב.
מקומיים - אורה, מוצא עלית, קרית ענבים, מעלה החמישה, אביעזר וגבעת יערים ועוד.


 

דת
 

במועצה מחלקת דת ובטיפולה: כשרות חדרי אוכל מזנונים ומסעדות, רישום נישואין, בעיות אישות.
הפעלה וריכוז שירות דת: בתי כנסת מקוואות ועירובים בישובים. בראש המחלקה רב המועצה הרב (אל"מ במיל) יוסף הראל.


 

בית מורשת
 

המועצה החלה בתוכנית שמטרתה להקים בית מורשת לכלל העדות במתחם החינוכי באבן העזר, בית המורשת יכלול תחומים רבים כגון: מוזיאון, מרכז סמינרים, תערוכות ומפגשי תרבות.

 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי