גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[13/02/2014] דף מידע- אסבסט: סכנות , שימושים, ודרכי התמודדות


אסבסט מוגדר כאבק מזיק וכחומר מסוכן והוכח כמסרטן בבני אדם. חדירת סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי, אשר מופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. עם זאת, האסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, במצב זה משתחררים סיבים לאוויר. ככל שהריכוז ו/או משך החשיפה לחומר יהיו נמוכים יותר - כך הסיכון יהיה נמוך עשרות מונים.

אסבסט-צמנט הוא מוצר המכיל תערובת של אסבסט ומלט במצב קשיח (לרוב כ-10% סיבי אסבסט ומשמש כחומר בניה במבני תעשייה, מבני ציבור, מבני חקלאות ומבני מגורים. החומר מעוצב כלוחות שטוחים או גליים המשמשים לכיסוי גגות וקירות, כצינורות מים וביוב, מרזבים, ארובות, רעפים, אדניות ומכלי מים. ההערכה היא כי בישראל למעלה מ-100 מיליון מ"ר של לוחות אסבסט-צמנט.

לאור המידע הקיים היום, מוצרי אסבסט-צמנט מותרים לשימוש והם אינם מהווים סכנה לבריאות כל עוד הנם במצב תקין ולא מתפורר ואין מבצעים בהם עבודות ניסור, קידוח, ליטוש או כל עבודה אחרת הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר.

לפיכך, כל עוד האסבסט נמצא במצב תקין ואינו מתפורר, אין הכרח להרחיק מן הבית מוצרים קיימים עשויי אסבסט-צמנט ולא נשקפת סכנה בשהייה במבנים עשויי אסבסט-צמנט.

דרכי טיפול ותחזוקה באסבסט-צמנט
​מוצע לצבוע מוצרי אסבסט צמנט תקינים, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד.

חל איסור לבצע פעולות שיוף, ליטוש, קידוח, ניסור, חיתוך והשחזה בכל המוצרים המכילים אסבסט-צמנט כיוון שפעולות אלו גורמות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר.

מוצרי אסבסט-צמנט פגומים, שבורים, שרופים או מתפוררים עלולים לשחרר סיבי אסבסט מסוכנים לסביבה ויש לסלקם בהקדם בהתאם להוראות החוק.
לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, חל איסור לבצע עבודה באסבסט , ובכלל זה לפרק, להסיר להוביל אסבסט ללא קבלת היתר עבודה באסבסט מאת המשרד להגנת הסביבה, ומבלי להעסיק קבלן אסבסט המחזיק ברישיון לביצוע עבודה באסבסט.


באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בכתובת www.sviva.gov.il תוכלו למצוא מידע מפורט באשר להוראות החוק, הנחיות לביצוע עבודת אסבסט צמנט מצומצמת, רשימת קבלני אסבסט בעלי רישיון, אופן הגשת בקשות להיתר עבודת אסבסט , הנחיות לצביעת מוצרי אסבסט צמנט ומידע נוסף.
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי