מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[13/02/2014] קריאה להסרת אסבסט צמנט מתחומי יישוביי מ.א. מטה יהודה


 לכבוד

תושבי המועצה האזורית מטה יהודה
 
הנדון: קריאה להסרת אסבסט צמנט מתחומי יישוביי מ.א. מטה יהודה
 
בתחומי המועצה האזורית מטה יהודה קיימים מבני אסבסט צמנט רבים אשר אינם בשימוש, לרב כמבנים חקלאיים, וכן פסולת אסבסט צמנט. אסבסט-צמנט שאינו מתוחזק עלול במשך השנים להפוך למפגע כתוצאה מבליה, שבירה, או שריפה, ולגרום לסיכון לאנשים הנמצאים בקרבתו ולזיהום הסביבה.
במצב של מפגע, חלה חובה הקבועה בחוק לפנות את האסבסט, ובמקרה כזה, עלות פינוי אסבסט גדולה בהרבה מפינוי כאשר הוא במצב שלם.
המועצה האזורית מטה יהודה והמשרד להגנת הסביבה, מעוניינים לעודד את בעלי המשקים להסיר את לוחות האסבסט צמנט שבשטחם ממבנים שאינם בשימוש, ולפנות את האסבסט בהתאם להוראות החוק.
כחלק משירות לציבור, מפרסמת  המועצה האזורית את רשימת קבלני האסבסט בעלי רישיונות לביצוע עבודות אסבסט מאת המשרד להגנת הסביבה.  מפורסמת בזאת רשימת הקבלנים המורשים אשר הציעו את 3 ההצעות הזולות ביותר במסגרת הליך שקיים המשרד להגנת הסביבה . מצורפים המחירים אליהם התחייבו לגביה ישירה מתושבי המועצה בתמורה לפינוי אסבסט-צמנט במצב תקין.
יודגש:
  • אין בפרסום רשימת הקבלנים להלן להוות המלצה על קבלן כלשהו.
  • רשימת קבלני האסבסט המלאה מפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה וכל אדם רשאי לפנות לכל קבלן שיחפוץ www.sviva.gov.il.
  • המועצה האזורית אינה צד לעניין. ההתקשרות תעשה ישירות בין בעל הנכס (מזמין העבודה) ובין קבלן האסבסט.
  • במקרה בו האסבסט שבור בצורה ניכרת/ שרוף/ נדרשות דגימות סביבתיות, הצעות המחיר להלן אינן תקפות, עקב מורכבות העבודה.
  • כל עבודה להסרה ופינוי של אסבסט מחויבת לפי חוק בקבלת היתר עבודה פרטני מאת המשרד להגנת הסביבה (ללא עלות, ניתן בתוך 3 ימי עבודה). באחריות מזמין העבודה לוודא כי יש בידי הקבלן היתר עבודה למבנה טרם תחילת ביצוע עבודת האסבסט. כמו כן, מומלץ שלא להעביר תשלום סופי לקבלן טרם קבלת אישור על הגשת דוח מסכם לעבודה למשרד להגנת הסביבה.
  • מאחר וחלק מהגגות אותם יש לפנות היום, קטנים, והזמנת קבלן לביצוע העבודה לא תענה בחיוב, אנו ממליצים לרכז את הבקשות ולהביא את הקבלן לביצוע במרוכז.
על כן מומלץ להעביר את הבקשות ללוי עזיז מנהל מחלקת פיקוח במועצה, לוי ירכז את כל הבקשות ויזמין את הקבלן לביצוע. מספר הנייד – 0527250613.
 
שם הקבלן איש הקשר טלפון להתקשרות דואר אלקטרוני מחיר לפינוי 1 מ"ר אסבסט-צמנט בש"ח (כולל מע"מ)*
ע.שלבי לבניין בע"מ בדר נמירי 04-8212707
052-7077884
bder101@gmail.com
 
16.5
רבח מתכת בע"מ זיאד רבח 04-6081538
052-3741615
rbahm101@ymail.com
 
16.5
חג בגג בע"מ יצחק בריסקין 09-8788611
050-2278235
info@hagbagag.co.il
 
25

 
*המחיר כולל את כל רכיבי העבודה (עבודות הכנה, פירוק, אריזה, הובלה, הטמנה, פיקוח, הגשת היתר עבודת אסבסט והגשת דוח מסכם מלבד- דגימות סביבתיות).
במקרים קיצוניים כגון עבודה בגובה רב הדורשת אמצעי הגבהה מלבד סולמות או אסבסט שבור במידה ניכרת מחיר זה אינו תקף.
רצ"ב דף מידע, בנושא סכנות שימוש ואופן פינוי והסרת אסבסט.

דף מידע בנושא אסבסט >>
 
בברכה,
 
יוסי משה
ס/ראש המועצה
ומנהל אגף שפ"ה והסביבה
מועצה אזורית מטה יהודה
 
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי