גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[04/01/2018] הנחיות לגידול ואחזקת כלבים


הנידון: הנחיות לגידול ואחזקת כלבים,

תושבים נכבדים,

רבים מתושבי המועצה הינם בעלי כלבים החיים בשכנות לתושבים אשר אינם בעלי כלבים, על מנת לשמור על יחסי שכנות טובים בישוב. ועל מנת לשמור על בריאות הציבור ומניעת התפשטות מחלת הכלבת, על בעלי הכלבים לדאוג להחזקתם על פי החוק.


חובת בעל הכלב: לדאוג לרשום את הכלב ,המוחזק בתחום המועצה, במחלקה לשירותים וטרינרים.


הכלב חייב להיות מסומן ע"י שבב אלקטרוני ומחוסן בחיסון כלבת בתוקף. חיסון פעם בשנה של כל כלב מעל גיל 3 חודשים.


החזקת הכלב: בעל הכלב ידאג שהכלב שברשותו יוחזק בתחומי ביתו, הוצאתו לרשות הרבים רק ע"י אדם שמסוגל להשתלט עליו  באמצעות רצועה שאורכה לא יעלה על 2 מטר ועל פיו של הכלב זמם  (מחסום) פה.


מניעת מפגעים: בעל הכלב יפנה למיכל אשפה צואה שהשאיר כלבו במקום ציבורי או במקום פרטי שאינו בבעלותו.


נשיכות: על פי פקודת הכלבת, כלב או חתול אשר נשכו אדם, מחויב בעליהם להודיע על כך לרופא הווטרינר הרשותי במועצה, ולהביאם להסגר של 10 ימים בכלביית הרשות, תוך 24 שעות.


מחלת הכלבת הינה סכנה מוחשית בייחוד בימים אלו. חובה על התושבים לפעול לפי החוק ולפי הנחיות של הגופים המקצועיים המוסמכים לנושא.


כלבים משוטטים: כלב משוטט הינו כלב הנמצא ברשות הרבים, ללא רצועה וללא מחסום על פיו.


המחלקה לשירותים וטרינריים פועלת לצמצום תופעת הכלבים המשוטטים ברחבי המועצה ע"י לכידת הכלבים והסגרתם לכלביית המועצה.


כלב שייתפס משוטט, יועבר להסגר בכלבייה. ובעליו יחויבו בהוצאות הובלתו והחזקתו בכלבייה בנוסף יידרש הבעלים בתשלום קנס, בהתאם לתקנות הקנסות המנהליים –כלבת ופיקוח על כלבים.

                                                                       

      בברכה,

                                                                        דר' הדס יפרח

                                                                        רופאה וטרינרית רשותית,

      מ.א. מטה יהודה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי