גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[08/11/2017] מלגות לסטודנטים תושבי מטה יהודה


2018 תשע"ח

מלגות לסטודנטים תושבי מטה יהודה: 

  • -מלגת מועצה על סך 1,000₪ (מוענקת לסטודנטים תושבי המועצה זו השנה התשיעית)
  • -מלגת מעורבות בקהילה בשיתוף מפעל הפיס על סך 10,000₪
  • -מלגת "הפרויקט הלאומי למען ניצולי השואה" בשיתוף אגף הרווחה מלגה על סך 5,600 ₪

מידע אודות המלגות והקריטריונים ניתן למצוא באתר המועצה http://m-yehuda.org.il/

 

לפרטים נוספים: מח' צעירים וסטודנטים טל' 9958985-02 | מייל: ronii@m-yehuda.org.il או במזכירות אגף חברה ונוער, טל' 02-9958978

 

לתשומת לבכם: לכל מסלול מלגה, קריטריונים ותאריך אחרון שונים להגשת מועמדות . את הבקשות יש להגיש דרך אתר האינטרנט או האפליקציה.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי