מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[19/07/2017] קול קורא להפעלת תכנית טיפולית בבתי ניצולי שואהלהורדת קובץ קול קורא לחץ כאן

 

קול קורא להפעלת תכנית טיפולית בבתי ניצולי שואה

אגף הרווחה במועצה אזורית מטה יהודה פונה לקבלת הצעות להפעלת תכנית טיפולית המבוססת על ביקורי בית אצל ניצולי שואה.

תנאי סף:

  1. המציע הינו תאגיד רשום בישראל (חברה, עמותה וכיו"ב).
  2. המציע הינו בעל ניסיון של 3 שנים בניהול תכניות העשרה וטיפול לגמלאים בכלל ולניצולי שואה בפרט.

תנאי הפעלה:

  1. בניה והובלת תכנית טיפולית בבתי הניצולים ובכללה ליווי, תמיכה וטיפול ע"י צוות מקצועי - עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, מלווה רוחני, פיזיותרפיסט.
  2. קשר רציף עם אגף הרווחה.
  3. מעקב, רישום ובקרה שיטתיים על התכנית ועל כל ניצול שואה.
  4. דיווח לאגף הרווחה על כל אירוע חריג של ניצול השואה.

על ההצעה לכלול תמחור לפי שעות טיפול ותמחור התכנית

 עלות התכנית כ-65,000 ש"ח.

על ההצעה לכלול את כל העלויות של ביקורי הבית וריכוז הפרויקט.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת אגף רווחה, דפנה בירן אשתר, 052-7250937.


יש להגיש את ההצעות על דף לוגו במייל: shosa@m-yehuda.org.il

או בפקס: 9958641-02 עד ליום 27/7/17 לידי מנהלת אגף הרווחה, דפנה בירן-אשתר, בצירוף פרטי ההצעה והמסמכים הרלוונטים.

פרטים נוספים בטלפון 929/9958926-02

או באתר המועצה: http://m-yehuda.org.il/

בברכה, אגף הרווחה

מועצה אזורית מטה יהודה

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי