גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[07/05/2017] הנחיות כיבוי אש לל"ג בעומר הרשות הארצית לכבאות והצלה


מיקום המדורה
 

 • מדורה תודלק בשטח נקי, פתוח, המרוחק מחומרים דליקים, מתקנים, תשתיות ומבנים (בעדיפות לשטח חולי).
 • בהדלקת המדורה, חובה לשמור על המרחקים הבאים מגורמי הסיכון: 
 • לפחות 150 מטר בין המדורה ליער או חורש וצמחייה.
 • לפחות 40 מטר בין המדורה למתקני גז ודלק.
 • לפחות 20 מטר בין המדורה לקווי חשמל וטלפון.
 • לפחות 20 מטר בין המדורה למבנה. 
 • לפחות 4 מטר בין מדורה אחת למדורה אחרת. 

 


הדלקת המדורה 
 

 • מדורה תודלק אך ורק על ידי אדם מבוגר, או בן 16 לפחות, שישמש כאחראי לקיום הוראות הבטיחות ולכיבויה המלא של המדורה.
 • בסיס המדורה לא יעלה על קוטר של 4 מטר וגובהה מהקרקע לא יעלה על 3 מטר.
 • חומר הבעירה במדורה יהיה עץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד.
 • ההדלקה תתבצע אך ורק על ידי גפרור וניירות או חומרי בעירה מוצקים.
 • אין להדליק באמצעות נוזל כימיקלי כגון דלק או נפט.
 • יש להדליק עם כיוון הרוח וממרחק בטחון כאשר הפנים מרוחקות.
 • מומלץ להדליק עם בגדים ארוכים ונעלים סגורות.
 • יש להרחיק ילדים בזמן ההדלקה.
 • יש להרחיק כל חומר או נוזל דליק (מיכלי דלק וגז, תרסיסים, מציתים וכו') מסביבת המדורה.
 • אין להדליק מדורה אם אין בקרבתה מים, חול או אמצעי כיבוי אחר​.

 


השהייה בסמוך לאש 
 

 • בלווית ופיקוח אדם מבוגר ואחראי או בן 16 לפחות.
 • מומלץ לתחם באבנים כדי למנוע מילדים להתקרב לאש.
 • מומלץ לנעול נעלים סגורות וללבוש מכנס ארוך (בשל גיצים(.
 • מומלץ כי הישיבה או העמידה יהיו במרחק סביר מקרינת החום ועם כיוון הרוח (בשל עשן וגיצים(.
 • אין לשחק באש ולקפוץ מעליה.
 • אין להשליך תרסיסים מלאים או ריקים, חזיזים וקליעים למדורה.
 • יש לשמור על הבעירה מבוקרת ולחדשה בהדרגה, כשהוספת עצים וקרשים תיעשה בזהירות מרבית.
 • אין לשפוך נוזל דליק אל עבר האש הבוערת.
 • יש להרחיק ילדים מקרבת האש (קרינת החום גורמת נזקים(.
 • אין לגעת במוליכי חום שבאים במגע עם האש (סכנת כוויה(.
 • אין לישון בסמוך למדורה או להשאיר את המדורה ללא השגחה.

 


כיבוי המדורה ועזיבת המקום 
 

 • אין להשאיר מדורה דולקת ללא השגחה.
 • יש לוודא כיבוי מוחלט של האש ולקרר באמצעות מים.
 • יש לכסות היטב בחול למניעת ליבוי מחודש של גיצים לא כבויים.
 • לאחר כיבוי האש, יש להמתין 15 דקות לפחות כדי לוודא שהאש לא נדלקת מחדש. 

 

***במקרה של שריפה פעלו מיד לכיבויה ובמקביל, התקשרו 102 למכבי האש***

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי