גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[05/12/2016] קול קורא: מלגת מעורבות בקהילה לשנת תשע"ז


מועצה אזורית מטה יהודה שמה לה למטרה לעודד ולתמוך ביציאתם של צעירי המועצה ללימודים גבוהים. בהתאם לחזונה של המועצה, לפיו לימודים יובילו את האזור כולו לקדמה ובניית עתיד טוב יותר לכולנו, מוענקות זו השנה השמינית מלגות לימודים על-סך 1000 ₪ לכל מלגה.
מניתוח נתוני השנים האחרונות עולה, כי במועצה אזורית מטה יהודה מצויים סטודנטים בעלי מנעד רחב של כישורים ויכולות. בהמשך ישיר לחזונה של המועצה, מצאנו כי נוכל למנף כישורים אלה לטובת עשייה קהילתית ע"י הצעת תכנית מלגות נוספת עבור קהל הסטודנטים תושבי המועצה: סטודנט אשר יימצא מתאים יתרום מזמנו וממגוון כישוריו לטובת פיתוח חיי הקהילה ביישובי מועצה אזורית מטה יהודה, ויהיה זכאי בתמורה למלגת לימודים נוספת ואטרקטיבית - "מלגת מעורבות בקהילה".
לאור ההצלחה לה זכתה התכנית בשנה שעברה, אנו פונים אליכם נציגי הישובים ומזמינים אתכם להשתתף בתוכנית.

פרטי המלגה ודרישות התכנית:

  • הגדרת פרויקט התנדבות: על הישוב להגדיר משימת התנדבות ראויה בעלת אופי קהילתי, המתאימה לביצוע ע"י סטודנט אחד (הסטודנט יבחר ע"י ועדת המלגות).
  • היקף שעות ההתנדבות: 120 שעות (בחודשים: פברואר-אוגוסט).
  • סכום המלגה: 6,000 ₪
  • איש קשר: על הישוב להעמיד איש קשר מלווה אשר אחראי על הליווי וההדרכה של הסטודנט במהלך חודשי ההתנדבות. על איש הקשר לעמוד בקשר שוטף עם מנהלת התכנית במועצה ולתאם שתי פגישות (לכל הפחות) בתחילת התכנית ובמהלכה. כמו כן עליו למסור דיווח אחת לחודש על קצב התקדמות הפרויקט ולחתום על דו"ח שעות אשר ימולא ע"י הסטודנט המתנדב.
  • הגעה לטקס הענקת המלגות: על נציג מטעם ועד הישוב ועל איש הקשר להגיע לטקס הענקת המלגות אשר יתקיים ב- 28.9.2017 בשעות הבוקר.

יישובים אשר ייבחרו ע"י ועדת המלגות להשתתף בפרויקט, יקבלו על-כך הודעה עד לתאריך 12.12.16 (יום שני).

 

את טפסי הבקשה להצטרפות לפרויקט יש למלא ולהחזיר חתומים ע"י ועד היישוב עד לתאריך 8.12.2016 (יום חמישי)
לכתובת המייל ronii@m-yehuda.org.il

להורדת טופס הבקשה לחץ כאן

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי