גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[28/06/2016] הנחיות מרחביות- צמודי קרקע


הנחיות מרחביות

הנחיות מרחביות- סעיף 145 ד' לחוק תכנון ובנייה. וועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב) ומלבד שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.

להלן הנחיות מרחביות לצמודי קרקע אשר יכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד הפרסום האחרון בעיתון לפי סעיף 1 א'.

הרואה את עצמו נפגע ע"י הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית, ראשי לערור לוועדת ערר בתוך שלושים יום מיום פרסומן

ההנחיות המרחביות שיכנסו לתוקף יחולו על כל בקשה להיתר לבניית בנייה צמודת קרקע בנחלה, בהרחבות, בישובים ובישובים קהילתיים.

לידיעה ההנחיות המרחביות נמצאות באופן קבוע באתר משנה הוועדה המקומית –נהלי עבודה
 

להורדת קובץ המידע בנושא הנחיות מרחביות לחצו כאן

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי