גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[08/03/2016] בקשות להיתר לפי 'נוהל רישוי זמין'


תושבים יקרים,

החל מיום ה- 01.03.2016 יש להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה במטה יהודה בקשות להיתר בניה על פי 'נוהל רישוי זמין'.
זאת, על פי הנחיות משרד הפנים ולאור תיקון 101 בחוק התכנון והבניה שאושר בחודש אוגוסט 2014.

יישום הרפורמה בוועדות המקומיות מחויב החל מיום 01.04.2016.
מתאריך זה ואילך לא ניתן יהיה להגיש בקשות להיתר בניה שלא על פי הנוהל החדש.
השינויים בחוק נועדו לייעל את תהליכי העבדוה ולצמצם הבירוקרטיה במטרה לשפר את השירות לציבור.

בברכה,
אדר' מיכל נאור ורניק
​מהנדסת המועצה

בקשות  להיתר לפי נוהל רישוי זמין

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי