גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[27/01/2016] לאור הערכת מצב שהתקיימה הבוקר, הלימודים בכל מוסדות החינוך במטה יהודה יתקיימו היום כסדרם ובכלל זאת בג


לאור הערכת מצב שהתקיימה הבוקר, הלימודים בכל מוסדות החינוך במטה יהודה יתקיימו היום כסדרם ובכלל זאת בגני הילדים ומעונות היום.
ההסעות לירושלים תצאנה בשעה הרגילה.
ההסעות לגוש עציון תצאנה שעה יותר מאוחר.
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי