גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[24/01/2016] סופת השלגים - הודעה לוועדים מקומיים


הודעה לוועדים מקומיים,

לקראת סופת השלגים הקרובה יש להפעיל את צוותי החירום ביישובים, להכין את מרכז השליטה היישובי , ובו פרטי התושבים ואוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, ציוד מכני הנדסי, גנרטורים, רפואה, רכבי 4*4, גיזום עצים וסילוק מפגעים בשטחים הציבוריים, פתיחת צירי תנועה ממכשולים, פתיחת ניקוזים ומרזבים במבני ציבור, הכנת אמצעי תאורה, חימום ומזון לחירום בבתי העם והמועדונים היישוביים כולל מלאי דלק לחירום, הכנת ערכת כלים לפינוי שלגים ומפגעים (אתי חפירה, משורים, רצועות גרירה וכד'), בדיקת מערכות חשמל חיצוניות ופנימיות, הכנת מכשיר טלפון קווי היכול לפעול ללא חשמל במבנה מזכירות היישוב.

 

בברכה,

ניב ויזל

מ"מ ראש המועצה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי