גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ארכיון חדשות

[31/12/2015] מבחר מלגות התנדבות בקהילה במושבי המועצה


סטודנטים וסטודנטיות תושבי המועצה:

מועצה אזורית מטה יהודה גאה להציג לראשונה מלגות מעורבות בקהילה

מבחר מלגות התנדבות בקהילה במושבי המועצה

פרטים נוספים ולהורדת טופס מועמדות ניתן למצוא באתר המועצה

www.m-yehuda.org.il

 02-9958726 שרון כ"ץ מנהלת מחלקת הנוער

הגשת מועמדות למלגה עד תאריך 24.1.2016 יום א' בשעה 12:00 במייל בלבד לכתובת: sharonk@m-yehuda.org.il.

מועמדים אשר ימצאו מתאימים יזומנו להופיע בפני ועדת המלגות בין התאריכים: 2-4.2.2016

 

 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי