גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
גלרייה

ראש המועצה משה דדון בערב ההוקרה למנהיגות צעירה ולתנועות הנוער   חזור לרשימת הגלריות
ראש המועצה משה דדון בערב ההוקרה למנהיגות צעירה ולתנועות הנוער 0001
ראש המועצה משה דדון בערב ההוקרה למנהיגות צעירה ולתנועות הנוער 0002
ראש המועצה משה דדון בערב ההוקרה למנהיגות צעירה ולתנועות הנוער 0003
ראש המועצה משה דדון בערב ההוקרה למנהיגות צעירה ולתנועות הנוער 0004
ראש המועצה משה דדון בערב ההוקרה למנהיגות צעירה ולתנועות הנוער 0005
ראש המועצה משה דדון בערב ההוקרה למנהיגות צעירה ולתנועות הנוער 0006
ראש המועצה משה דדון בערב ההוקרה למנהיגות צעירה ולתנועות הנוער 0007
ראש המועצה משה דדון בערב ההוקרה למנהיגות צעירה ולתנועות הנוער   חזור לרשימת הגלריות

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי