גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
גלרייה

מירוץ תנ"ך תש"ח 2016   חזור לרשימת הגלריות
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0001
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0002
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0003
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0004
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0005
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0006
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0007
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0008
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0009
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016 0010
מירוץ תנ"ך תש"ח 2016   חזור לרשימת הגלריות

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי