גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
גלרייה

טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה   חזור לרשימת הגלריות
טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה 0001
טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה 0002
טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה 0003
טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה 0004
טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה 0005
טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה 0006
טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה 0007
טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה 0008
טקס הענקת מלגות מעורבות בקהילה   חזור לרשימת הגלריות

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי