גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
גלרייה

יום המעשים הטובים 2016   חזור לרשימת הגלריות
צילום: שרון כ\"ץ
יום המעשים הטובים גן "השחר" טל שחר. צילום: שרון כ"ץ
יום המעשים הטובים גן "השחר" טל שחר. צילום: שרון כ"ץ
צילום: שרון כ\"ץ
יום המעשים הטובים גן "השחר" טל שחר. צילום: שרון כ"ץ
יום המעשים הטובים גן "השחר" טל שחר. צילום: שרון כ\"ץ
יום המעשים הטובים בית ספר "השחר" טל שחר. צילום: שרון כ"ץ
יום המעשים הטובים בית ספר "השחר" טל שחר. צילום: שרון כ"ץ
יום המעשים הטובים בית ספר "השחר" טל שחר. צילום: שרון כ"ץ
יום המעשים הטובים בית ספר " השחר" טל שחר. צילום: שרון כ"ץ
יחידה סביבתית ושפ\"ה בשיתוף פעולה ביום המעשים הטובים. צילום: בועז באטוט
צוות שפ"ה בפעולה ביום המעשים הטובים. צילום: בועז באטוט
צילום: בועז באטוט
צוות שפ"ה בפעולה ביום המעשים הטובים. צילום: בועז באטוט
תלמידי הר טוב בכלבייה . צילום: אתי ברששת
תלמידי כתה יב בי\"ס הר טוב עוזרים בכלבייה ביום המעשים הטוביםת. צילום: אתי ברששת
יום המעשים הטובים 2016   חזור לרשימת הגלריות

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי