גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
גלרייה

מרוץ תנ"ך תש"ח   חזור לרשימת הגלריות
מרוץ תנ"ך תש"ח 0001
מרוץ תנ"ך תש"ח 0002
מרוץ תנ"ך תש"ח 0003
מרוץ תנ"ך תש"ח 0004
מרוץ תנ"ך תש"ח 0005
מרוץ תנ"ך תש"ח 0006
מרוץ תנ"ך תש"ח 0007
מרוץ תנ"ך תש"ח 0008
מרוץ תנ"ך תש"ח 0009
מרוץ תנ"ך תש"ח 0010
מרוץ תנ"ך תש"ח 0011
מרוץ תנ"ך תש"ח 0012
מרוץ תנ"ך תש"ח 0013
מרוץ תנ"ך תש"ח   חזור לרשימת הגלריות

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי