גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
גלרייה

הכפר האתיופי   חזור לרשימת הגלריות
הכפר האתיופי 0001
הכפר האתיופי 0002
הכפר האתיופי 0003
הכפר האתיופי 0004
הכפר האתיופי 0005
הכפר האתיופי 0006
הכפר האתיופי 0007
הכפר האתיופי 0008
הכפר האתיופי 0009
הכפר האתיופי 0010
הכפר האתיופי 0011
הכפר האתיופי 0012
הכפר האתיופי 0013
הכפר האתיופי 0014
הכפר האתיופי 0015
הכפר האתיופי 0016
הכפר האתיופי   חזור לרשימת הגלריות

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי