גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
גלרייה

ראש המועצה משה דדון מופע 50 +   חזור לרשימת הגלריות
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0001
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0002
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0003
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0004
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0005
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0006
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0007
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0008
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0009
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0010
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0011
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0012
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0013
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0014
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0015
ראש המועצה משה דדון מופע 50 + 0016
ראש המועצה משה דדון מופע 50 +   חזור לרשימת הגלריות

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי