גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
קבצי מידע וטפסים
חיפוש וסינון:
לפי שם הקובץ:
לפי קטגוריה:
לפי סוג קובץ:


pdf תוכנית חיסונים שיפור פני הכפר 01/07/2010
doc בקשה למימון השקעות במיכון אגף פיתוח, תיירות וחקלאות 20/08/2010
doc טופס הגשת תוכניות היתרי בניה ועדה לתכנון ובנייה 20/08/2010
doc בקשה לאישור תוכנית ועדה לתכנון ובנייה 20/08/2010
doc נספח א לבקשה לאישור תכנית ועדה לתכנון ובנייה 20/08/2010
pdf טופס כריתת עצים.pdf ועדה לתכנון ובנייה 16/03/2016
doc פרטי מבקש מימון ועדה לתכנון ובנייה 20/08/2010
pdf טופס בדיקת קרקע ומים לצורך בקשה להרחבה ועדה לתכנון ובנייה 20/08/2010
pdf בקשה להיתר להתקנת תאים פוטו - היחידה לאיכות הסביבה 09/12/2011
doc טופס לפטור משמירה.doc מנהלה, רכש ובטחון 03/10/2010
doc טופס בקשה לרישיון עסק.doc רישוי עסקים 06/11/2017
pdf טופס אישור קיום קיטנה.pdf מחלקת בטיחות 06/07/2011
pdf בקשה להיתר בניית בית מגורים.pdf היחידה לאיכות הסביבה 03/10/2013
pdf בקשה להיתר בניית פרוייקט גדול.pdf היחידה לאיכות הסביבה 01/10/2013
pdf תנאי סף.pdf ועדה לתכנון ובנייה 01/05/2012
pdf טופס הגשת מועמדות לתפקיד חברת וועדת ערר.pdf טפסים 06/05/2012
pdf טופס פנייה למרכז.pdf טפסים 02/05/2013
docx טופס בקשה לתעודת כשרות.docx מחלקת דת 12/05/2013
pdf טופס 4--.pdf ועדה לתכנון ובנייה 10/06/2014
pdf הודעה מחזיק בנכס.pdf אגף הגבייה 10/02/2016
pdf בקשה להנחה בגין נכס ריק.pdf אגף הגבייה 10/02/2016
xls פורמט תקציב 2015.xls קבצי מידע וטפסים 28/12/2014
doc הנחיות מליאת המועצה לחוק היטל שמירה.doc קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf השתתפות בועדות המועצה.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf העברת כספי ארנונה הנגבים על ידי הוועד.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf הסכם.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf חוק עזר היטל שמירה.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf עדכון סכומים להצעות מחיר ומכרזים.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf פוליסת צד ג מועצה.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
docx מכתב לוועדים המשך פעילות רכזי סיירת הורים.docx קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf חוות דעת הדברה.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf נוהל העסקת כח אדם.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf חוברת ערכת ניהול וועדי ישובים.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
pdf escem_vad_m_agoda.pdf קבצי מידע וטפסים 29/12/2014
doc טופס פנייה לטיפול.doc רווחה 08/01/2015
pdf מסמכים פתיחת תיק נישואין.pdf מחלקת דת 08/11/2015
pdf טופס בקשה לתעודת כשרות.pdf מחלקת דת 08/11/2015
pdf טופס בקשה לקבלת מידע.pdf טפסים 24/12/2015
pdf הודעת על עזיבת נכס .pdf אגף הגבייה 10/02/2016
pdf הוראה לחיוב חשבון בנק.pdf אגף הגבייה 10/02/2016
pdf הוראת קבע בכרטיס אשראי.pdf אגף הגבייה 10/02/2016
pdf בקשה להנחה - הצהרה לקבלת הנחת הורה יחיד.pdf אגף הגבייה 10/02/2016
pdf בקשה להנחה - הצהרת מחזיקים לצורך הנחה בארנונה.pdf אגף הגבייה 10/02/2016
pdf בקשה להנחה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים.pdf אגף הגבייה 10/02/2016
pdf בקשה להנחה - טופס ויתור סודיות.pdf אגף הגבייה 10/02/2016
doc הוראת קבע בכרטיס אשראי.doc ארנונה 23/03/2016
doc הוראה לחיוב חשבון בנק- שוטף.doc ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נכה צהל משטרה משפחה שכולה.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נכות כללית.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נכות רפואית.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים להנחת נפגעי איבה.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- ניצול שואה.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- ילד נכה.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- זקנה 100%.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- הורה יחיד.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- זקנה.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf הנחות בארנונה.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- חייל בודד.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf עותק של מבחן הכנסה 2016.pdf ארנונה 28/03/2016
pdf טופס להודעת עזיבת נכס.pdf הודעה על עזיבת נכס מחזיק בנכס ובקשה להנחה בגין נכס ריק 28/03/2016
pdf בקשה להנחה בגין נכס ריק.pdf ארנונה 23/03/2016
pdf בקשה להנחה בגין נכס ריק.pdf הודעה על עזיבת נכס מחזיק בנכס ובקשה להנחה בגין נכס ריק 23/03/2016
pdf הודעת מחזיק בנכס.pdf הודעה על עזיבת נכס מחזיק בנכס ובקשה להנחה בגין נכס ריק 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נכות כללית.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים להנחת נפגעי איבה.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נכה צהל משטרה משפחה שכולה.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- אזרח ותיק.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- עיוור.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- עולה חדש.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נרדפי נאצים.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- סיעוד.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- מבחן הכנסה.pdf הנחות ארנונה 23/03/2016
pdf מסמכים הנדרשים לקבלת אישור העדר חובות.pdf אישור העדר חובות 23/03/2016
pdf הודעת מחזיק בנכס.pdf ארנונה 23/03/2016
pdf הודעת מחזיק בנכס.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf הנחות בארנונה.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf התחייבות הוראת קבע.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf בקשה להנחה בגין נכס ריק.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf התחייבות היטל ביוב.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf הוראת קבע בכרטיס אשראי.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- זקנה 100%.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- הורה יחיד.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- זקנה.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים להנחת נפגעי איבה.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- ילד נכה.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- חייל בודד.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- מבחן הכנסה.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נכה צהל משטרה משפחה שכולה.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נכות רפואית.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- ניצול שואה.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נכות כללית.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- עולה חדש.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- סיעוד.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- עיוור.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf מסמכים הנדרשים לקבלת אישור העדר חובות.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים להנחת נפגעי איבה.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה- נרדפי נאצים.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
pdf הוראה לחיוב חשבון בנק- שוטף.pdf אגף הגבייה 23/03/2016
jpg מטה יהודה יוזמת תערוכת מוגנות.jpg אגף הגבייה 23/03/2016
jpg יריד חלל 1.jpg אגף הגבייה 23/03/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה נפגעי איבה.pdf אגף הגבייה 04/04/2016
pdf טפסים הנדרשים לקבלת הנחה נכות כללית.pdf אגף הגבייה 04/04/2016
pdf מבחן הכנסה לשנת 2017.pdf הנחות ארנונה 21/03/2017
pdf טופס בקשה ללמודי חוץ .pdf חינוך 07/01/2018
pdf טפסים נדרשים להנחת אזרח ותיק.pdf אגף הגבייה 10/01/2018
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי