מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
מכרזים

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – תבונה תעשיות תוכנה בע"מ - חיצוני


מועצה אזורית מטה יהודה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – תבונה תעשיות תוכנה בע"מ


בכוונת המועצה האזורית מטה יהודה (להלן: "המועצה") להתקשר עם תבונה תעשיות תוכנה בע"מ כספק יחיד לפי תקנה 3(4) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"ח- 1958.

מהות ההתקשרות הינה הספקה הן של עמדת הנצחה יעודית לשימוש הציבור (חומרה ותוכנה) והן אתר הנצחה יעודי, עדכונם במידע אודות המונצחים, תפעולם, שדרוגם ותחזוקתם (להלן: "השירותים").

להערכת הגורם המקצועי במועצה, ובהתאם לחוות דעת מקצועית בנושא, תבונה תעשיות תוכנה בע"מ הינה הגורם היחיד היכול לספק שירותים אלה למועצה.

ספק הרואה את עצמו מתאים לספק למועצה את אותם השירותים ומעוניין בכך, מוזמן לפנות לוועדת המכרזים של המועצה בצירוף פרטים בדבר ניסיונו ויכולותיו לביצוע השירותים.

ניתן לפנות לוועדת המכרזים עד ליום 15/03/2018 בשעה 12:00 באמצעות פניה בדוא"ל לגב' גילי אהרוני בכתובת gili2@m-yehuda.org.il  או באמצעות פקס מס'  02-9958612(טלפון לאישור קבלת המייל או הפקס – 02-9958900) תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי המציע המוצע, שם המציע ודרכי התקשרות.

 

 בברכה,

המועצה האזורית מטה יהודה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי