גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
מכרזים

מכרז פומבי מס' 1/2018 לביצוע עבודות בכבישים 11,10,11 אזור תעשיה הרטוב ב' - חיצוני


להורדת קובץ מכרז פומבי מס' 110218 לביצוע עבודות בכבישים 11,10,11 אזור תעשיה הרטוב ב' לחץ כאן


החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות בכבישים 11,12,13 באזור תעשייה הרטוב ב'.
 

ניתן יהא לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום קודם לרכישתם במשרדי החברה, החל מיום 11.2.18 .
 

על המשתתפים המעוניינים להגיש את הצעתם במכרז לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1500₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
 

סיור קבלנים יערך ביום א' 18.02.18 שעה 08:30 (יציאה ממשרדי החברה).
 

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז יום א' 18.0.02 בשעה 22:10 במשרדי החברה הכלכלית מטה יהודה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי