גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
מכרזים

הזמנה להציע הצעות 2018 להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית מטה יהודה - חיצוני

 

-להורדת קובץ הזמנה להציע הצעות 2018 להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית מטה יהודה לחץ כאן
 

-להורדת קובץ חתום של הזמנה להציע הצעות 2018 להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית מטה יהודה לחץ כאן

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי