מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
מכרזים

מכרז חיצוני מנהל/ת פרוייקטים בחברה הכלכלית - חיצוני

קובץ מצורף

תואר התפקיד: מנהל/ת מחלקת פרוייקטים בחברה הכלכלית במשרה מלאה.

תיאור התפקיד:

דרישות התפקיד:
השכלה – בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדירכלות או תכנון ערים.

או:

הנדסאי בהתאם לסעיף 39 לחוק הנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.

ניסיון מקצועי:

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

ייצוגיות. שירותיות. סדר ורגון, יכולת הובלה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

דרישות תפקיד מיוחדות

כפיפות: מנכ"ל החברה הכלכלית.

השכר: לפי הסכמים קיבוציים בשלטון המקומי. או לפי שכר בכירים לאישור משרד הפנים.

המעונינים יגישו מועמדותם בצירוף קורות חיים תעודות והמלצות עד ליום ראשון 15.10.17 בשעה 16:00 לאגף משאבי אנוש ושכר. ניתן לשלוח לכתובת מיל miryamb@m-yehuda.org.il  או לפקס 02-9958610 

בברכה 
יוני אלמוג
מנכ"ל החברה הכלכלית

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי