מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
מכרזים

מכרז חיצוני רכזת מועדון ותיקים בעין ראפה - חיצוני

 

מכרז חיצוני - רכזת מועדון ותיקים בעין ראפה

תואר התפקיד: רכזת מועדון ותיקים בעין ראפה.


תיאור התפקיד:


דרישות התפקיד:


המעונינים יגישו מועמדותם בצירוף קורות חיים ותעודות עד ליום שני כ"ו בתשרי  תשע"ח 16.10.17  בשעה 16:00 לאגף משאבי אנוש ושכר.

ניתן לשלוח לכתובת מייל miryamb@m-yehuda.org.il או לפקס 029958610


 

בכבוד רב

ניב ויזל

מ"מ ראש המועצה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי