מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
מכרזים

פסיכולוג חינוכי - חיצוני


תואר התפקיד: פסיכולוג חינוכי  חצי / ומשרה מלאה.


תיאור התפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.


עיקרי תפקידו:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.                                                           


תנאי סף:  

השכלה ודרישות מקצועיות: בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד בריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.


או

בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישי לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.


דרישות נוספות:

שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות האופיס.

רישום מקצועי – רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים אלא אם כן מדובר בסטודנט.

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.


מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  1. אמינות ומהימנות אישית.
  2. כושר למידה.
  3. כושר עבודת צוות
  4. כושר לטפח יחסים בין אישיים
  5. עבודה תחת לחץ.


כפיפות: מנהל השירות הפסיכולוגי חינוכי.


המכרז נכתב בלשון זכר , אך מופנה לגבין ונשים כאחד.

המעונינים יגישו מועמדותם בצירוף קורות חיים ותעודות עד ליום שלישי ל באב תשע"ז 22.8.17 בשעב 12:00 לאגף משאבי אנוש ושכר
ניתן לשלוח לכתובת מייל miryamb@m-yehuda.org.il או לפקס מס' 029958868

                    

בכבוד רב

ניב ויזל

מ"מ ראש המועצה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי