גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 הזמנה להציע הצעות 2018 להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית מטה יהודה
 
חיצוני 2018-02-18
2 הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – תדיראן טלקום בע"מ
 
חיצוני 2018-01-31
3 מזכירה באגף מידע ותקשוב
 
חיצוני 2017-12-29
4 מפקח תכנון ובניה
 
חיצוני 2017-12-11
5 לאגף הרווחה במועצה אזורית מטה יהודה דרושים עובדים סוציאליים למילוי מקום.
 
חיצוני
6 לאגף הרווחה במועצה אזורית מטה יהודה דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת דובר ערבית ועברית למגזר הערבי.
 
חיצוני
7 מכרז פומבי מספר 19/2017 לאספקת ציוד משרדי
 
חיצוני 2017-11-27
8 מכרז חיצוני רכזת מועדון ותיקים בעין ראפה
 
חיצוני 2017-10-16
9 מכרז חיצוני אחראי משק ותחזוקה לבית ספר עין הרים
 
חיצוני 2017-10-08
10 מכרז חיצוני מנהל/ת פרוייקטים בחברה הכלכלית
 
חיצוני 2017-10-15
11 דרוש/ה מדריך/ה מוגנות לבית הספר תיכון הרטוב
 
חיצוני 2017-11-02
12 מכרז פומבי מס' 20/2017 לשרותי מדידה לצורך הכנת תוכנית מתאר
 
חיצוני 2017-11-02
13 מכרז פומבי למתן שירותי ניהול ארכיב – מספר 21/17
 
חיצוני 2017-09-28
14 עובד/ת מינהל וזכאות
 
חיצוני 2017-09-05
15 וטרינר המועצה
 
חיצוני 2017-09-05
16 פסיכולוג חינוכי
 
חיצוני 2017-08-22
17 מכרז חיצוני למפקח תכנון ובניה
 
חיצוני 2017-08-01
18 מכרז פומבי מס' 5/2017 להספקת, התקנת, ותחזוקת מערכת מידע לניהול שכר נוכחות ומשאבי אנוש
 
חיצוני 2017-08-10
19 מכרז פומבי מס' 6/2017 מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה, של מערכות ליבה ואחרות ושירותים נ
 
חיצוני 2017-08-10
20 מכרז 8/2017 להספקת שירותי הקמה ותפעול של אתרי אינטרנט , ישומים , יישומונים וניהול תוכן
 
חיצוני 2017-06-01
21 קצין ביקור סדיר
 
חיצוני 2017-05-10
22 מזכירה כללית
 
חיצוני 2017-05-04
23 עו"ס עיר ללא אלימות
 
חיצוני 2017-03-19
24 ממונה על ציד בעלי חיים
 
חיצוני 2017-03-16
25 מתאם מגזר ערבי
 
חיצוני 2017-03-16
26 סגנ/ית למהנדסת המועצה האזורית מטה יהודה
 
חיצוני 2017-02-12
27 אחראי משק ותחזוקה לבית ספר התיכון הר טוב
 
חיצוני 2017-02-12
28 מזכירה כללית
מכרז חיצוני 
חיצוני 2017-01-22
29 מפקח תכנון ובניה
 
חיצוני 2016-11-17
30 רכז נוער אזורי
 
חיצוני 2016-11-13
31 עובד סוציאלי מרחבי / קהילתי
 
חיצוני 2016-10-23
32 מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובניה
 
חיצוני 2016-10-10
33 מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובניה
 
חיצוני 2016-10-24
34 רכזי נוער אזורי
 
חיצוני 2016-09-28
35 מכרז פנימי /חיצוני מידען תכנוני כולל GIS
 
חיצוני 2016-09-15
36 לבורנט/ית לבי"ס תיכון אור
 
חיצוני 2016-09-15
37 איש אחזקה למקוואות ובתי עלמין אזוריים
 
חיצוני 2016-09-05
38 אחראי משק ותחזוקה לבית ספר מרחבים
 
חיצוני 2016-08-31
39 מזכירה לבי"ס הרטוב לחט"ב
 
חיצוני 2016-08-31
40 מזכירה לבי"ס התיכון אור צור הדסה
 
חיצוני 2016-08-31
41 מזכירה לבי"ס מרחבים
 
חיצוני 2016-08-31
42 מנהל פרויקטים בינוי ותשתיות ומקדם תכניות לחברה הכלכלית
 
חיצוני 2016-08-09
43 מתן שירותי גבייה כוללים עבור מועצה אזורית מטה יהודה
 
חיצוני 2016-07-20
44 אחראי משק ותחזוקה לבתי הספר: תיכון אור, תיכון הר טוב, קרוב, צורים במשרה מלאה.
 
חיצוני 2016-07-21
45 למשרת מנהל תפעול בתחום ההדרכה, ניהול ידע והטמעת הרפורמה ועדה לתכנון ובנייה מטה יהודה
 
חיצוני 2016-07-04
46 מנהל/ת מינהל החינוך
 
חיצוני 2016-07-04
47 מנהל/ת בית ספר תיכון שש שנתי הר-טוב
(חטיבה עליונה וחטיבת ביניים) 
חיצוני 2016-07-04
48 עו"ס מוגנות ותיקים
 
חיצוני 2016-06-29
49 עובד/ת אגף משאבי אנוש ושכר
 
חיצוני 2016-06-29
50 מזכירה באגף תפעול, פיתוח, תיירות וחקלאות
 
חיצוני 2016-06-29
51 מזכירה באגף תפעול תיירות וחקלאות
 
חיצוני 2016-06-29
52 למשרת מנהל תפעול בתחום ההדרכה, ניהול ידע והטמעת הרפורמה ועדה לתכנון ובנייה מטה יהודה
 
חיצוני 2016-07-04
53 מנהל/ת מינהל החינוך
 
חיצוני 2016-07-04
54 מנהל/ת בית ספר תיכון שש שנתי הר-טוב (חטיבה עליונה וחטיבת ביניים)
 
חיצוני 2016-07-04
55 מכרז חיצוני בקר רישוי בנייה
 
חיצוני 2016-05-01
56 מכרז חיצוני מפקח תכנון ובניה
 
חיצוני 2016-05-01
57 אחראי משק ותחזוקה לבי"ס היסודי הר טוב
 
חיצוני 2016-03-24
58 בלנית למקוה בישובים אורה, רמת רזיאל, זכריה
 
חיצוני 2016-03-24
59 אחראי משק ותחזוקה לבי"ס התיכון אור
 
חיצוני 2016-02-21
60 סייר בטחון במשרה מלאה.
 
חיצוני 2016-02-21
61 מתן שירותי איסוף, קליטה וניהול מידע מילולי, גראפי וגיאוגרפי (gis) ושדרוג המערכות הממוחשבות לניהולו
 
חיצוני 2016-03-15
62 בקר רישוי בנייה
 
חיצוני 2015-11-01
63 מפקח תכנון ובניה
 
חיצוני 2015-11-01
64 פקידת גבייה
 
חיצוני 2015-10-22
65 מזכירה לבי"ס "ואחת אל סאלם" נווה שלום
 
חיצוני 2015-10-04
66 עובד לפתיחת קברים וניקיון בבתי עלמין אזוריים
 
חיצוני 2015-10-04
67 מדריכת תכנית אור בגנים דוברי השפה הערבית
 
חיצוני 2015-10-04
68 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי
 
חיצוני 2015-08-26
69 עובד קידום נוער
 
חיצוני 2015-08-24
70 ספרן/ית לבי"ס הר טוב התיכון
 
חיצוני 2015-08-12
71 אחראי משק ותחזוקה לבית ספר תיכון ברנקו וייס עין נקובא/ עין רפא
 
חיצוני 2015-07-26
72 מדריך קידום נוער
 
חיצוני 2015-07-19
73 מדריכת תכנית אור רב תחומי
 
חיצוני 2015-07-19
74 נהג אוטובוס לתלמידים
 
חיצוני 2015-06-18
75 מפקח תכנון ובניה
 
חיצוני 2015-06-18
76 סגן למהנדסת הועדה המקומית
 
חיצוני 2015-06-18
77 מנהל מחלקת הנוער במשרה מלאה
 
חיצוני 2015-04-30
78 מכרז חיצוני עובד חשמל
 
חיצוני 2015-04-30
79 מנהל/ת מחלקת פרט
 
חיצוני 2015-04-30
80 רכזי נוער אזוריים לישובי המועצה
 
חיצוני 2015-04-30
81 מרכז/ת מדור סטודנטים וצעירים רשותי
 
חיצוני 2015-04-30
82 מזכירה לבי"ס אלון חצי משרה
 
חיצוני 2014-12-17
83 בלנית למקוה באבן ספיר ושדות מיכה
 
חיצוני 2014-12-07
84 מדריכת תכנית אור בגנים דוברי השפה הערבית
 
חיצוני 2014-12-07
85 מדריכת תכנית אור רב תחומי
 
חיצוני 2014-12-07
86 מזכירה לבי"ס האלה חצי משרה
 
חיצוני 2014-12-07
87 רכזת לתכנית אור
 
חיצוני 2014-12-07
88 מכרז חיצוני לבורנט/ית לבי"ס תיכון אור
 
חיצוני 2014-07-20
89 מנהל/ת בית ספר תיכון אור צור הדסה
 
חיצוני 2014-06-16
90 לבורנט/ית לבי"ס תיכון אור
 
חיצוני 2014-06-16
91 מנהל/ת פרוייקטים בחברה הכלכלית
 
חיצוני 2014-05-21
92 מהנדס/ת המועצה והועדה לתכנון ובניה
 
חיצוני 2014-03-10
93 אחראי/ת משק ותחזוקה במרכז אומנויות יד חריף
 
חיצוני 2014-02-20
94 פועל ניקיון משאית אשפה
 
חיצוני 2014-02-20
95 קב"ט/ית מוסדות חינוך ויישובי קו תפר
 
חיצוני 2014-01-26
96 בלנית למקווה בצור הדסה
 
חיצוני 2014-01-15
97 עובד/ת מינהל וזכאות
 
חיצוני 2013-08-26
98 מדריכ/ה קידום נוער במשרה מלאה
 
חיצוני 2013-08-15
99 ממונה על לכידת כלבים משוטטים ומזכירה של המחלקה הווטרינרית
 
חיצוני 2013-07-21
100 מנהל/ת לשירות הפסיכולוגי חינוכי
 
חיצוני 2013-07-16
101 מזכיר/ה לבי"ס מתתיהו בצלפון
 
חיצוני 2013-07-11
102 סייעת חינוכית לגן
 
חיצוני 2013-06-11
103 מכרז לקבלת זיכיון להפעלה, ניהול, ואחזקה של בריכת השחייה ביישוב שריגים – ליאון
 
חיצוני 2013-06-16
104 אחראי/ת משק ותחזוקה לבית ספר השחר במשרה מלאה
 
חיצוני 2013-04-25
105 אחראי/ת משק ותחזוקה לבית ספר צורים בצור הדסה בחצי משרה
 
חיצוני 2013-04-25
106 רכזת רווחת העובדים
 
חיצוני 2013-04-25
107 מנהל/ת מחלקת ועדי ישובים
 
חיצוני 2013-04-25
108 מנהל/ת מחלקת פיקוח
 
חיצוני 2013-04-25
109 מנהל/ת לשירות הפסיכולוגי חינוכי
 
חיצוני 2013-02-19
110 מנהל אדמיניסטרטיבי לתיכון אור
 
חיצוני 2013-01-10
111 ממונה על ציד בעלי חיים
 
חיצוני 2012-12-19
112 מנהל/ת לגיל הרך
 
חיצוני 2012-12-19
113 בודק/ת תוכניות ובקשות להיתרים
 
חיצוני 2012-12-25
114 קב"ט מוסדות חינוך ויישובי קו תפר
 
פנימי 2012-08-16
115 מנהל אדמיניסטרטיבי לתיכון אור
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
פנימי 2012-07-31
116 פסיכולוג/ית חינוכ/ית
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
פנימי 2012-07-31
117 מנהל אדמיניסטרטיבי לתיכון הר טוב
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
פנימי 2012-07-31
118 מזכירות לבתי ספר "לביא" "קרוב" "יסודי
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
חיצוני 2012-07-31
119 מדריך קידום נוער חצי משרה
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
פנימי 2012-07-31
120 לבורנט/ית לבי"ס תיכון אור
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
פנימי 2012-07-31
121 אחראי/ת משק ותחזוקה לבית ספר "יסודי ממלכתי חדש"
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
פנימי 2012-07-31
122 אחראי/ת משק ותחזוקה לבתי ספר "הר טוב תיכון" "השחר" "תיכון אור" "ה
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
פנימי 2012-07-31
123 קב"ט מוסדות חינוך
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
פנימי 2012-06-27
124 מסייע/ת חינוכי/ת לגן
בקשות שתגענה ללא המסמכים הדרושים לא ידונו בוועדה  
פנימי 2012-06-27
125 עו"ד ותובע/ת מקומי/ת בלשכה המשפטית
 
פנימי 2012-09-05
126 גזבר ומנהל כספים
 
פנימי 2012-10-15
127 בקשת הצעות לרכישת אוטובוס סקניה M3 דגם ברק, שנת יצור 2004.
 
חיצוני 2014-09-01
128
 
חיצוני
129 למשרת מנהל תפעול בתחום ההדרכה, ניהול ידע והטמעת הרפורמה ועדה לתכנון ובנייה מטה יהודה
 
חיצוני


מכרזים בתוקף
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי