גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
חיצוני 2018-03-04
2 מכרז פומבי מס' 1/2018 לביצוע עבודות בכבישים 11,10,11 אזור תעשיה הרטוב ב'
 
חיצוני 2018-02-25
3 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז עבודות פיתוח תשתיות מס' 30/2017/פת
 
חיצוני 2018-03-05
4 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז מבנים קטנים מס' 2/2017/מק
 
חיצוני 2018-03-05
5 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' 21/2017/לת
 
חיצוני 2018-03-05


ארכיון מכרזים
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי