תערפי האגרות הנגבות בקשר לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998:

 

אגרות חופש המידע עודכנו. החל מיום 1.10.2012 הסכומים המעודכנים, הינם:

  1. אגרת בקשה (תקנה 1) - 20 ₪
  2. אגרת טיפול (תקנה 2) - 54 ₪
  3. אגרת הפקה (תקנה 3(א))
    1. לכל עמוד צילום - 1.35 ₪                         
    2. לדיסקט מחשב - 5.34 ₪
  4. סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) - 266 ₪

 

על מבקש המידע לשלם אגרת בקשה עם הגשת הבקשה לחופש מידע, למעט אם המידע המבוקש הינו מידע אודות עצמו. כמו כן על המבקש להתחייב לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע בסכום הקבוע בתקנות.

אגרת טיפול והפקה תחושב על פי עבודה בפועל. חישוב האגרה מתבצע לפי הערכים המפורטים בחלקו העליון של העמוד.

 

אגרת בקשה לקבלת מידע כללי

עלות: 20 ₪

ניתן לשלם במחלקת הגבייה בבניין המועצה או בטלפון 02-9958914/915

או בקישור שבתחתי העמוד.

אגרת טיפול והפקה

ניתן ליצור קשר עם הממונה על חופש המידע במועצה, הגב' דנה ביטון  בטלפון 02-9958981
או בפניה מקוונת דרך האתר: 
 
 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה!

 
 
 

למעבר לתשלום אגרות חופש המידע לחץ כאן