מידע למשפחת הנפטר

שלום רב

במטה יהודה פועלים ארבע בתי עלמין אזוריים: נס הרים, שריגים, גיזו ותירוש.

כל תושב במטה יהודה זכאי להיקבר באחד מארבעת בתי העלמין המועצתיים. הקבורה מתבצעת ע"י מחלקת דת במטה יהודה, הקבורה במועצה הינה קבורה יהודית, בנוסף המועצה נותנת מענה גם לתושבים שקיים ספק באשר ליהדותם קיימת חלקה ייעודית בבית העלמין נס הרים.

בכול ארבעת בתי העלמין קיימים חלקות צבאיות אשר מתוחזקות ופועלות תחת משרד הביטחון.

מוטי כהן
מנהל היחידה לתרבות יהודית ישראלית וניהול תחום הקבורה
029958979
0523805860

 בין השעות 20:00 עד -08:00, שבתות וחגי ישראל  ניתן לפנות למוקד חירום של המשרד לשירותי דת לפינוי נפטרים (ללא עלות) בטלפון 0120✱

 

נוהל טיפול במקרה פטירה בישוב

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

הזכאים לקבורה בבתי העלמין במטה יהודה:

מי שמקום מגוריו בשעת פטירתו היה על פי הרשום בתעודת הזהות באחד מיישובי המועצה.

'מת מצווה' - יהודי שנפטר בשטח המועצה והוא אינו תושב המועצה  תהיה רשאית המשפחה לבחור את מקום הקבורה או במקום הפטירה או לפי הכתובת הרשומה  בתעודת הזהות.

צורת הקבורה:

במטה יהודה הקבורה הינה קבורת שדה,

במידה ובן/בת מעוניין/ת לרכוש חלקה בסמוך לבן/בת הזוג באחריות המשפחה להודיע למחלקת הדת עד 45 יום ממועד הלוויה.

תשלום על שמירת קבר בחיים

רכישת חלקת קבר בחיים - 5530 ₪

רכישת חלקה בסמוך לבן/בת הזוג – 4424 ₪