סיכום תהליך גיבוש קווי מתאר תוכניות אסטרטגיות מועצה אזורית מטה יהודה.

 

אז איך זה התחיל?

"העתיד נקבע ע"י מה שאנחנו עושים היום ועכשיו, לא מה שיקרה מחר." רוברט קיוסאקי

"רק אלו שמוכנים להסתכן ולראות רחוק – יוכלו לגלות עד כמה רחוק ניתן להגיע" ט.ס. אליוט

הנהלת מועצה אזורית מטה יהודה, החליטה לצאת מ"הכאן ועכשיו", להסתכל רחוק, ולהיות זו שבונה ומעצבת את עתיד מטה יהודה באמצעות בנייה של אסטרטגיה ארגונית ארוכת טווח בראייה מערכתית ועתידנית אשר תציב את מרחב מטה יהודה כמרחב מוביל ברמה האזורית והלאומית.

את מהלך התכנון האסטרטגי הובילה הועדה לתכנון אסטרטגי בנחישות לאורך שנתיים, גם בתוך תקופת משבר וטלטלה, מתוך אמונה שעיסוק ישיר בבנייה ובעיצוב העתיד יוביל לצמיחה, שגשוג ומימוש הפוטנציאל הפיזי והאנושי הקיים במטה יהודה, זאת לטובת התושבים, הקהילות, הישובים והמרחב.

בשנת 2014 החל תהליך רציף ושיטתי, מלווה בייעוץ ארגוני-אסטרטגי, לגיבוש תוכנית אסטרטגית 2035 למטה יהודה. התהליך כוון ליזום מהלכים חדשים וחדשניים בתחומי החיים המרכזיים במועצה תוך שמירה והדגשת הייחודיות של הסביבה הפיזית והאנושית המאפיינת את האזור.

 

התחומים שנבחרו לתכנון האסטרטגי:

 1. חינוך
 2. חברה ונוער
 3. קהילה
 4. איכות סביבה ופיתוח בר קיימא
 5. פיתוח כלכלי ותיירותי
 6. תכנון פיתוח מרחב מועצה ויישובי המועצה
 7. ניהול מועצה חכמה

 

מה זה תכנון אסטרטגי ?

מה היה לנו בתהליך?

 • הוקמה ועדה לתכנון אסטרטגי בראשות ראש המועצה הכוללת אנשי ציבור בעלי חזון  מיישובי במועצה. הועדה מיפתה את הצרכים והפוטנציאל במטה יהודה והגדירה מתווה עבודה לתהליך התכנון האסטרטגי.
 • הוקמו צוותי תכנון אסטרטגי בשבעה תחומים מרכזיים, כל צוות תכנון אסטרטגי כלל מרכז ועדה (מנהל אגף), אנשי ציבור ונציגים מיחידות המועצה.
 • נערך מפגש למנהלי האגפים המרכזים את הועדות האסטרטגיות בו תואמו הציפיות מהתהליך, הוגדר מתווה עבודה לצוותים, חולקה חוברת הדרכה לצוותים והוגדרו המשימות למנהלי האגפים.
 • צוותי התכנון האסטרטגי נפגשו  3-5 פעמים, כל צוות כשעתיים כל מפגש, במהלך המפגשים צוותי התכנון האסטרטגי מיפו נתונים בתחום התוכן שעסקו, דנו בחלומות ותיעדפו חלופות אסטרטגיות עד לבניית נייר עמדה המציע חזון ודרך פרקטית ויישומית למימושו.
 • בסוף 2015 גובשו ניירות העמדה של צוותי התכנון והוצגו בפני הועדה האסטרטגית העליונה.
 • כנס מנהיגות יישובי המועצה אזורית מטה יהודה הוקדש להצגה ודיון בקווי המתאר של התוכניות אסטרטגיות 2035. במהלך הכנס הוצגו התוכניות, התקיים פאנל מנהלים על התוכניות והתקיים דיון ער ומעניין עם הנהגות הישובים.

 

ומה עכשיו?

דעתכם הכרחית וחיונית בהמשך גיבוש התוכנית !

נרצה לקבל את התייחסותכם ואת ההערות וההארות  שלכם ביחס לקווי המתאר של התוכניות האסטרטגית. להלן תקציר של קבוצות העבודה ושאלון קצר המבקש את ההתיחסות שלכם בעקבות ה:

 

שאלון קצר

 • עד כמה התוכניות נותנות מענה לצרכים העתידיים של מטה יהודה? סולם 7
 • עד כמה לדעתך הרעיונות חדשניים? סולם 7
 • בהנחה שא"א לבצע את כל התוכניות בעת אחת, מהן 3 התוכניות שלדעתך בסדר עדיפות הגבוה ביותר? Rank 7
 • נשמח לקבל את התייחסותך לתוכניות

להורדת קובץ תוכנית האסטרטגית לחץ כאן

למילוי קובץ השאלון לחצו כאן