גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

רשימת מקואות ובלניות


 רשימת מקואות ובלניות תחום מועצה אזורית מטה יהודה
 

 

שם הישוב  שם הבלנית מס' טלפון שם הישוב שם הבלנית
מס' טלפון
 
אשתאול בוטא אסתר 077-5517894
052-3317053
מחסיה אמויאל מרים
 
9915893
050-4103665
5639714 - עב'
אביעזר מאיר אסתר 077-9113822
050-7230465
9917711 -עב'
מטע אלקיים תמר
 
בעל/יעקב
5701674
050-8845744
050-6265183
אבן ספיר
 
    מסילת ציון אליהו פנינה 9913186
אדרת אליהו חנה 9912478
052-4627447
נחם דוד אביבה 9915519
050-2640012
אורה-עמינדב לחיאני רינה 6434729
050-2054428
נחושה דוד לין 050-2460025
08-6885590
 
 
בית מאיר זר טובה
קלי מרים
5343379
5342654
052-7640998
נס הרים אליהו חנה 5333068
050-5739055
6296309 - עב'
בר גיורא כלפון מרים
אלי/בעל
5345521
057-5400438
 
עגור אשכנזי שרה 9913065
054-8487254
בקוע שרעבי אורלי 052-7726902 צלפון לדאני אריאלה
 
9919760
050-7363504
גבעת ישעיהו
 
ביטון שרית
שמעון/בעל
9994703
052-7250643
צפרירים שרעבי פנינה
 
רפאל/בעל
077-7911097
057-7230729
057-7218345
גבעת יערים טרם רינה 5341015-בית
5335356 –ע'
050-4388002
רוגלית שושן חיה 9931150 –עב'
050-8456565
9912028
גפן
 
פרץ יהודית 08-8585877
054-4726139
רמת רזיאל הראל מלכה 5344007
052-6377672
זכריה דוד מרגלית 9913575
052-4246228
שדות מיכה פרץ מיכל 9911562
050-4118422;
זנוח אוחיון  שונטל 9915814 שריגים בן נון רחל 054-4693396
9993476
ישעי בשארי פנינה 9911505
054-4911503
תירוש אבוקסיס תמר 08-8587657
050-7312165
כסלון
 
טדגי אורה
 
5344136
050-4145113
תעוז אליאס אסתר 9913247
052-5671939
כפר אוריה אטיאס מזל 5327670
052-7155821
תרום דמארי נאוה 077-2096433
057-3197664
5331010 - עב'
לוזית ביטון דבורה 9913499
054-5285487
     

 

 

 
 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי