גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

רשות מרעה

רשות מרעה
רכז הועדה החקלאית ופיתוח הכפר
:ערן אוחנה
טלפון: 02-9958651
פקס:02-9958619
דוא"ל: eran@m-yehuda.org.il
 

 

לאתר משרד החקלאות   לאתר האיחוד החקלאי

 

המרעה בשטחים הפתוחים, הנו מטרה חשובה ביותר על מנת לקדם מספר נושאים:
  • פיתוח ענף חקלאי לגידול של: בקר במרעה, כבשים לבשר, ועיזים לחלב.
  • מניעת שריפות.
  • רעייה בשטחים הפתוחים כחלק חשוב מהתפתחות הצמחייה (חורש, ועצי ארץ ישראל) .
במועצה ישנם כ 100 אלף דונם הראויים לרעייה, שמתוכם מנוצלים כ 50 אלף דונם לרעיה קבועה שרועים בהם כ 35 עדרים, והשאר רובם מנוצלים ע"י רעיה עונתית של הבדואים.


במסגרת תפקידי כרכז ועדה חקלאית אני מכהן כיו"ר רשות מרעה מטה יהודה.
ברשות המרעה של מטה יהודה שותפים:
משרד החקלאות, קק"ל, רט"ג, סיירת ירוקה, מנהל מקרקעי ישראל, רשות העתיקות.

רשות מרעה מתכנסת כל חודשיים לדיון בנושאים הבאים:
  • טיפול שוטף בבעיות המגדלים.
  • ביצוע תוכנית השקעות.
  • קבלת מגדלים חדשים.
  • המלצה לועדת ההחכרות הזמנית של מנהל מקרקעי ישראל לגבי חוזי הרעייה של הרועים במועצה.
  • ניהול ופיקוח בכל הקשור לרעייה הזמנית של הבדואים.על מנת להיות חבר ברשות מרעה יש לשלם דמי חבר בנוסף לדמי הרעייה למנהל מקרקעי ישראל.
לא כל רועה חייב להיות חבר ברשות מרעה ויכול ליצור קשר ישיר עם מנהל מקרקעי ישראל.
רק חברות ברשות מרעה מאפשרת עזרה בפיתוח השטח (גידור, ריסוס, צנרת מים ועוד).

כמועצה שמרבית השטחים הינם יערות ושמורות טבע הרעייה הנה חלק טבעי של הנוף וניהול ופיקוח מאפשרים ניצול נכון של השטחים ושמירתם כנוף ירוק לאורך זמן.  
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי