גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

צו ארנונה


 

שם הטופס להורדה לצפייה בקובץ חתום
צו הארנונה לשנת 2018 לחצו כאן לצפייה בקובץ חתום 
צו הארנונה לשנת 2017 - מותנה באישור שרים לחצו כאן  לצפייה בקובץ חתום 
צו מיסים לשנת 2017 לחצו כאן לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה מסים ואגרות לשנת 2016 לחצו כאן  לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה חתום לשנת 2015 לחץ כאן  
צו ארנונה חתום לשנת 2014 לחץ כאן  
קובץ הנחות לשנת 2013 לחץ כאן  
צו מיסים לשנת 2013 לחץ כאן  
צו ארנונה תקף לשנת 2011 לאחר אישור שרים לחץ כאן  
צו ארנונה תקף לשנת 2012 לחץ כאן  
צו ארנונה 2012 - מותנה באישור שרים לחץ כאן  
קובץ הנחות לשנת 2011 לחץ כאן  
אישור חריג להטלת ארנונה לחץ כאן  

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי