גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

פרויקטים פעילים

 

הרחבות בישובים
שם ישוב היזם איש הקשר/מידע נוסף
אביעזר וועד אגודה נתן ורמוקט 050-4852150
אבן ספיר וועד אגודה יחזקאל יצחק 054-5538581
אדרת אגף הפיתוח ניסן גלבוע 02-9958945
בקוע אגף הפיתוח ניסן גלבוע 02-9958945
לוזית אגף הפיתוח ניסן גלבוע 02-9958945
נווה מיכאל –רוגלית וועד אגודה אילנה יוניסי 050-3702099
נחושה וועד מקומי

יעל 054-2240919 , 08-6810002

נחם כונס נכסים עו"ד יששכר  
צלפון וועד אגודה משה פרץ 054-6699230
תרום וועד אגודה דניאל דניאל
רותי 02-9913048
גיזו החברה הכלכלית 02-9958891

 *   המידע נמסר ע"י הישובים או היזמים וניתן כשרות למתעניינים 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי