תוכנית פינוי טקסטיל למיחזור (בגדים משומשים) - חודש פברואר 202

19.02.2023 28.02.2023
שורש מסילת ציון
שואבה אשתאול
בית מאיר צרעה
יד השמונה ישעי
נווה אילן זכריה
נטף שדות מיכה
בית נקופה גפן
מעלה החמישה תירוש
מוצא עלית שריגים
בית זית עגור
אורה לוזית 
עמינדב נחושה
אבן ספיר צפרירים
צובה גבעת ישעיהו
גבעת יערים נווה מיכאל
רמת רזיאל נתיב הל"ה
כסלון אדרת
צלפון אביעזר
גיזו מבוא ביתר
הראל צור הדסה
תרום בר גיורא
תעוז נס הרים
כפר אוריה מטע
נווה שלום נחם
  מחסיה
  זנוח

תוכנית פינוי טקסטיל למיחזור (בגדים משומשים) - חודש נובמבר 2022

20/11/2022 23/11/2022 30/11/2022
נווה שלום שורש מסילת ציון
טל שחר שואבה אשתאול
צלפון בית מאיר צרעה
גיזו יד השמונה ישעי
תרום נווה אילן זכריה
כפר אוריה נטף נחושה
תעוז  בית נקופה צפרירים
הראל מעלה החמישה גבעת ישעיהו
  מוצא עלית שריגים
  אורה לוזית
  עמינדב עגור
  אבן ספיר אביעזר
    נווה מיכאל
    בר גיורא
    נס הרים
    מטע
    צור הדסה
    מבוא ביתר
    זנוח
    מחסיה
    נחם

תוכנית פינוי טקסטיל למיחזור (בגדים משומשים) - חודש אוקטובר 2022

20/10/2022 23+24/10 31/10/2022
נווה שלום שורש מסילת ציון
טל שחר שואבה אשתאול
צלפון בית מאיר צרעה
גיזו יד השמונה ישעי
תרום נווה אילן זכריה
כפר אוריה נטף נחושה
תעוז  בית נקופה צפרירים
הראל מעלה החמישה גבעת ישעיהו
  מוצא עלית שריגים
  אורה לוזית
  עמינדב עגור
  אבן ספיר אביעזר
    נווה מיכאל
    בר גיורא
    נס הרים
    מטע
    צור הדסה
    מבוא ביתר
    זנוח
    מחסיה
    נחם

תוכנית פינוי טקסטיל למיחזור (בגדים משומשים) - חודש ספטמבר 2022

11-12-13/09 19-20/09 29/09/2022 30/09/2022
נווה שלום שורש מסילת ציון אביעזר
טל שחר שואבה אשתאול נווה מיכאל
צלפון בית מאיר צרעה בר גיורא
גיזו יד השמונה ישעי נס הרים
תרום נווה אילן זכריה מטע
כפר אוריה נטף נחושה צור הדסה
תעוז  בית נקופה צפרירים מבוא ביתר
הראל מעלה החמישה גבעת ישעיהו זנוח
  מוצא עלית שריגים מחסיה
  אורה לוזית נחם
  עמינדב עגור  
  אבן ספיר    

תוכנית פינוי טקסטיל למיחזור (בגדים משומשים) - חודש יולי 2022

07/07/202 13/07/2022 18-19/07/2022 20-21/07/2022 24-25/07/2022 28-27/07/2022
שריגים  כפר אוריה שורש זנוח מסילת ציון מטע 
  צלפון שואבה מחסיה אשתאול נס הרים
  נווה שלום בית מאיר נחם צרעה בר גיורא
  טל שחר יד השמונה נתיב הלה ישעי צור הדסה
  בקוע נווה אילן אביעזר זכריה מבוא ביתר
    נטף נווה מיכאל נחושה  
    בית נקופה אדרת צפרירים  
    מעלה המחמישה   גבעת ישעיהו  
    מוצא עלית   לוזית  
    אבן ספיר   עגור  
    עמינדב   שדות מיכה  
    אורה   תירוש  
    רמת רזיאל   גפן  
    צובה      
    כסלון      
    תרום      
    תעוז      
    גבעת יערים      
    הראל      

תוכנית פינוי טקסטיל למיחזור (בגדים משומשים) - חודש יוני 2022

07/06/2022 5-16/06/2022 22-23/06/2022 28/06/2022
שורש נתיב הלה מסילת ציון נווה שלום
בית מאיר אביעזר אשתאול בקוע
יד השמונה נווה מיכאל צרעה טל שחר
נווה אילן אדרת ישעי צלפון
נטף   זכריה גיזו
בית נקופה   נחושה הראל
מעלה המחמישה   צפרירים כפר אוריה
מוצא עלית   גבעת ישעיהו תרום
אבן ספיר   לוזית תעוז
עמינדב   עגור כסלון
אורה   שריגים  רמת רזיאל
    שדות מיכה צובה
    תירוש גבעת יערים
    גפן נס הרים
      מטע
      בר גיורא
      צור הדסה
      מבוא ביתר