גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

משנכנס אדר מרבין בשמחה ב'מתתיהו'

פורסם באתר בתאריך: 08/03/2017


בבית הספר הממלכתי דתי 'מתתיהו' בצלפון ציינו את ראש חודש אדר בליווי תזמורת בית הספר ובהרקדה משותפת ושמחה עם תלמידי ישיבת נחשון.
כמסורת בית הספר נערך טקס ראש חודש והפעם הופיע צוות המורים.
כמו כן, חולקו תעודות הצטיינות ותלמידות קורס המחול הופיעו בריקוד פורימי.
חברי המנהיגות הצעירה של בית הספר הקריאו את תקנון פורים.
 

	ראש חודש אדר בית הספר מתתיהו

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי