מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

רמות יהודה זוהרים

שם האתר: רמות יהודה זוהרים
תיאור: לכל אחד מגיעה הזדמנות" - קהילת רמות יהודה מקבלת כמעט כל מכור לסמים מעל גיל 18,"
קהילת רמות יהודה היא היחידה בארץ שמקבלת מכורים "נשאי איידס." 
בקהילה קיים מרכז חרום ארצי המקבל הפניות מקרי חירום (כמו במצבים של סיכון חיים) מכל רחבי הארץ . 
בקהילה פועל מרכז אבחון הבוחן "התאמת" דיירי הבית לקהילה. ה"בלתי מתאימים" מופנים למסגרות חלופיות.
יישוב: ד.נ האלה מיקוד 99834
טלפון: 08-6818540/1/2
פקס: 08-6818544
דוא"ל: info@ry-zoharim.org
 
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי