מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

מעגלים של עשייה ב'ברנקו וייס'

פורסם באתר בתאריך: 10/09/2017


הנהלת תיכון 'ברנקו וייס עין רפא-עין נקובא' מבקשת להפוך את בית הספר  למודל ודוגמה לכל בתי הספר בחברה הערבית בישראל - בתפיסה חינוכית אחרת, פדגוגיה שונה ושיטות הוראה ייחודיות. לצורך כך, מבוססת העבודה היומיומית במהלך שנת הלימודים על שישה עקרונות הנתחמים בשלושה מעגלי עשייה. העקרונות הם הוראה ולמידה לשם הבנה, הכלה וטיפול הוליסטי, ארגון לומד, מעורבות חברתית רחבה, חינוך לחיים משותפים, בית הספר כעוגן קהילתי. אלה נתמכים כאמור בשלושה מעגלים של עשייה – המעגל הבית ספרי, מעגל היישובים והקהילה המקומית, ומעגל החברה הערבית והישראלית בכלל.

לשם כך, הוגדרו לקראת השנה הקרובה יעדים ומטרות מטרות, וביום ההערכות נקבע כי כל מורה ייקח חלק בבניית תכנית העבודה הבית ספרית בהלימה אחת עם התפתחותו האישית והמקצועית. זאת, בהתבסס על חמשת היסודות המרכיבים את הארגון הלומד (חזון משותף, חשיבה מערכתית, מודלים מנטאליים, מיומנות אישית, למידה כקבוצה). כך השתלב הצוות בתכנון העשייה הבית ספרית, חיזוק השייכות וההכוונה של 540 תלמידים שילמדו בבית הספר בשנה הקרובה.

"אנו מודעים למשמעותה של העבודה שלנו, שהיא מורכבת ומאתגרת יותר מכל בית ספר אחר במועצה, בחברה הערבית ובמדינה בכלל", אומר מנהל בית הספר, נזאר דעקה. "נמשיך לחתור להטמעת הוראה ייחודית, 'הוראה לשם הבנה',  שחותרת לטיפוח הבנה של מהות הנושאים הנלמדים ולא שינון של פרטי ידע לצורך הצלחה בבחינות, כאשר ההבנה של התלמיד תיבנה על ידי סדרה של מהלכי חשיבה מוגדרים".

בבית הספר לוקחים אחריות על כל תלמיד ותלמידה ונותנים מענה לכל צורך על ידי הכלה רחבה וטיפול הוליסטי. בין היתר, באמצעות מקצעות ההרחבה בשכבה י', ובקידום החינוך הבלתי פורמאלי והדאגה לתרבות הפנאי של התלמידים. בית הספר הפך לעוגן קהילתי בשיתוף פעולה עם אגף חברה ונוער במועצה והמנהיגות המקומית והמטרה היא לחזק ולהרחיב את הפעילות גם בשנה הנוכחית.

בנוסף, שמים ב'ברנקו וייס' דגש על שילוב התלמידים והבוגרים  בחברה הישראלית על ידי חינוך לחיים משותפים וחתירה לפיתוח בוגר עצמאי, בעל חוסן אישי, עם מודעות ורגישות חברתית, המגלה אמפתיה, אכפתיות ואחריות, ורואה את המעורבות החברתית כמחויבות אישית, כערך וכדרך חיים מכיתה ז' ועד לשנת שירות אזרחי עם סיום הלימודים בכיתה י"ב.

לעשייה החינוכית שותפים המועצה האזורית מטה יהודה ומינהל חינוך, המנהיגות המקומית ו-וועד ההורים, משרד החינוך, הנהלת רשת 'ברנקו וייס' ומנחים מקצועיים, הנהלת בית הספר, רכזים ומורים. "אני רוצה להודות לכל אחד ואחת במארג הגדול הזה", מסכם דעקה. "יחד הובלנו בשנה החולפת מערכת חינוך טובה וביחד אנו חותרים להפוך את בית הספר לאיכותי וייחודי יותר. "כולנו מתרגשים לפגוש שוב את התלמידים הנפלאים שלנו ולקבל את התלמידים החדשים שמצטרפים מבית הספר היסודי. יש לנו צוות מדהים וכולם יחד משלבים ידיים כדי להוביל את בית הספר קדימה ולהצעיד אותו מעלה".
 

	נזאר דעקה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי