מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

מטה יהודה מגבשת אמנה למניעת אלימות כלפי עובדי מועצה

פורסם באתר בתאריך: 20/06/2017

במקביל לתהליך למניעת אלימות ועידוד המוגנות בקהילה מובילים במטה יהודה תהליך זהה להעלאת תחושת המוגנות בקרב עובדי המועצה * בימים אלה החל תהליך לגיבוש אמנה למניעת אלימות

מועצה אזורית מטה יהודה נמצאת בימים אלה בתהליך לגיבוש אמנה למניעת אלימות כלפי עובדי המועצה. מדובר בהמשך לתהליך שהחל בשנה החולפת למניעת אלימות ועידוד המוגנות בקהילה באמצעות מדריכי המוגנות בבתי הספר, סיירות ההורים ביישובים ופעילות המרכז לדיאלוג קהילתי וגישור.

לצורך כך, הוקם צוות מקצועי שיתכנס אחת לחודש בראשות, מ"מ מזכיר המועצה פיני תורן, ובו חברים מנהל מחלקת ביטחון, יאיר אברהם, מנהלת אגף הרווחה, דפנה בירן-אשתר,  מנהל תכנית 'עיר ללא אלימות', סיון כהן-טופל, יו"ר ועד עובדים, משה דוד, ודוברות המועצה.

הצוות הגיש המלצות ראשונות למ"מ ראש המועצה, ניב ויזל, ובו מפורטים צעדים ותגובות שיינקטו בעקבות מקרי אלימות שונים, החל משיחות טלפון מאיימות ועד למקרי אלימות מילולית ופיזית. בכלל זאת תישקל פנייה והגשת תלונה במשטרה במידת הצורך.

לשם יישום הנהלים תיכתב אמנה לה שותפים כל עובדי המועצה. אמנה זו תיתלה בכל אגף ומחלקה. כמו כן, תיבנה תכנית מניעה חינוכית לעובדים שתכלול סדנה למנהלי אגפים בדבר התמודדות עם מקרי אלימות והדרכות לעובדים בנושא מניעת אלימות ואופן התגובה בעת האירוע.

בשנה החולפת הועברו סדנאות ליישום החוק למניעת הטרדה מינית בקרב מנהלי אגפים ומחלקות, מזכירות ונהגי אוטובוסים. עידוד השיח התרבותי במועצה הינו תהליך סדור ושיטתי ששם את העובד במרכז.

"מטה יהודה מגלה אפס סובלנות לאלימות על כל סוגיה", מדגיש ניב ויזל, מ"מ ראש המועצה. "המועצה פועלת למתן שירות לתושבים ולספקים תוך שמירה על כבודם של העובדים. במסגרת זו יוגדרו היחסים בין ספקים ותושבים לבין עובדים על מנת לשמור על שיח תרבותי ומכבד בין הצדדים. המועצה תקיים קשר הדוק עם גורמי האכיפה על מנת לשמור על כללי ההתנהגות כפי שיוגדרו באמנה. אני קורא לכולם לקחת אחריות אישית ולהתנהל בכבוד ובסובלנות האחד כלפי השני".

תמונה ממליאת המועצה בנושא האמנה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי