גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

מחלקת משאבי אנוש

 

שם תפקיד טלפון נייד מייל
משאבי אנוש ושכר (פקס: 02-9958610)
ורדה ראובן מנהלת משאבי אנוש ושכר 02-9958860 052-7250860 vardar@m-yehuda.org.il
מרים ביטון מזכירה כ"א 02-9958868 052-7250868 miryamb@m-yehuda.org.il
ריקי דאוד רפרנטית 02-9958867 054-5600951 rikid@m-yehuda.org.il
סיגל מסורי מזכירה 02-9958674 sigalm@m-yehuda.org.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי